The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Malin Åkerström

Malin Åkerström

Professor emerita

Malin Åkerström

Det motspänstiga offret

Editor

 • Malin Åkerström
 • Ingrid Sahlin

Summary, in Swedish

Vad är egentligen ett brottsoffer? I samtal, filmer, berättelser och lagtexter används bilden av offerskap på olika sätt. Yrkesutövare, frivilligarbetare på brottsoffer- och kvinnojourer, lagstiftare och andra söker bl a genom denna tillskrivning skapa sympati eller mobilisera fördömanden genom att understryka eller nedtona ansvar, lidande eller det behjärtansvärda, det modiga eller det dumdristiga. Publiciteten kring "brottsoffer" kan emellertid också ge upphov till en undran -- vem är det genuina brottsoffret? Forskare från olika områden visar hur människor både tar hjälp av och begränsas av den etablerade kunskapen om vad ett brottsoffer är.

Department/s

 • Sociology

Publishing year

2001

Language

Swedish

Document type

Book

Publisher

Studentlitteratur AB

Topic

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Keywords

 • brottsofferjour
 • äldre som offer
 • retorisk resurs
 • tiden
 • staten som offer
 • kvinnomisshandel
 • mutor
 • brottsoffer
 • sociologi
 • sociology

Status

Published

Research group

 • Kriminal- och socialvetenskapligt nätverk

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 91-44-01514-3