The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Malin Åkerström

Malin Åkerström

Professor emerita

Malin Åkerström

Triader och typifieringar - Anhöriga som sociala verktyg, kunskapskällor, medbehandlare och "extra-patienter"

Author

 • Malin Åkerström

Summary, in English

I sjukvårdssammanhang har anhöriga ofta givits roller som tolkar eller talesmän för patienterna visavi personalen. Under senare tid tycks förhållandena mellan dessa tre parter alltmer tagit formen av en mer aktiv triad. I en studie av hjärnskadevård visas hur en sådan förändring ägt rum varvid de anhöriga gavs nya sociala betydelser. I denna process skedde såväl en integrering som en aktiv distansering i relation till de anhöriga från personalens sida.

Department/s

 • Sociology

Publishing year

1996

Language

Swedish

Pages

287-299

Publication/Series

Socialvetenskaplig tidskrift

Volume

3

Issue

4

Document type

Journal article

Publisher

Forsa

Topic

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Keywords

 • anhöriga
 • personal
 • triader
 • hjärnskador
 • vård
 • sociologi
 • sociology

Status

Published

Research group

 • Kriminal- och socialvetenskapligt nätverk

ISBN/ISSN/Other

 • ISSN: 1104-1420