The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Malin Åkerström

Malin Åkerström

Professor emerita

Malin Åkerström

Föräldraskap och expertis – motsättningar kring handikappade barn

Author

  • Malin Åkerström

Summary, in Swedish

När man möter en mamma eller pappa berättar de kanske om sitt barn. Men är barnen deras? I många andra sammanhang talas det om våra barn: skolan, sjukvården, föreningar gör också anspråk på att äga barnen. Världen kring handikappade barn sätter förhållandet på sin spets: där finns en myriad av yrken och institutioner, som hävdar att de både vet mer och vet bäst.

Experternas kunskaper är eftersökta samtidigt skall de uppvisa en måttfull och balanserad expertis; föräldrarnas kompetens skall erkännas enligt de föräldrar som intervjuas i boken. Föräldrarna till döva, hjärnskadade, diabetessjuka barn och barn med andra handikapp ger sin bild av mötet med sjukvården, daghemmet och skolan: en bild som är drastisk och dramatisk och skildrar dilemman, strider samt konkurrensen mellan med såväl professionella som andra föräldrar. Författaren hävdar emellertid att denna bild kan översättas till de flesta moderna föräldraskap: här ges den i en kondenserad och tillspetsad form.



Boken vänder sig till studenter i sociologi, vid vårdutbildningar och lärarhögskolor, men också till vårdpersonal, förskollärare, personal vid specialskolor samt inte minst till föräldrar.

Department/s

  • Sociology

Publishing year

2004

Language

Swedish

Document type

Book

Publisher

Liber

Topic

  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Keywords

  • expertsamhälle
  • handikappade barn
  • föräldrar
  • sociologi
  • sociology

Status

Published

Research group

  • Kriminal- och socialvetenskapligt nätverk

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 91-47-05254-6