The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Malin Åkerström

Malin Åkerström

Professor emerita

Malin Åkerström

Coola offer - Unga mäns balansering av brottsofferidentiteten

Author

 • Malin Åkerström

Editor

 • Hanns von Hofer
 • Anders Nilsson

Summary, in Swedish

Balanseringen av identiteterna som brottsoffer och som ung man åstadkoms i intervjuer på skilda sätt. Ett sätt är via negeringar. De unga männen talar om vilka de är genom att säga att ”så är jag inte …”.

I skildringarna av brottet, utsattheten, reaktioner hos andra, mötet med polis- och rättsväsende är vidare skratt, humor och ironi återkommande inslag.

Department/s

 • Sociology

Publishing year

2007

Language

Swedish

Publication/Series

Brott i välfärden - festskrift till Henrik Tham

Document type

Book chapter

Publisher

Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet

Topic

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Keywords

 • berättelser
 • retorik
 • balansering
 • ambivalens
 • identitet
 • manlighet
 • unga män
 • sociologi
 • brottsoffer
 • sociology

Status

Published

Research group

 • Kriminal- och socialvetenskapligt nätverk