The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Malin Åkerström

Malin Åkerström

Professor emerita

Malin Åkerström

Mötesstrider och dokumentkamp i ungdomsvården

Author

 • Malin Åkerström

Editor

 • Björn Andersson
 • Frida Petersson
 • Anette Skårner

Summary, in Swedish

Saklighet och neutralitet skall idealtypiskt karakterisera byråkratins ”emotionella regim” eller affektiva ton. Max Weber karakteriserade den idealtypiska byråkratin: sine ira ac studio (utan ilska eller förkärlek). Trots detta var möten och dokument i ett ungdomsvårdsprojekt omgärdade med en intensiv involvering och beskrevs ofta i känslomässiga termer. Känslor som ilska, förbittring, och ibland triumf karakteriserade många interaktioner och återberättade situationer i det samverkansarbete som ett antal samordnare var engagerade i.

Department/s

 • Sociology

Publishing year

2017

Language

Swedish

Pages

233-257

Publication/Series

Den motspänstiga akademikern

Document type

Book chapter

Publisher

Égalité

Topic

 • Sociology

Keywords

 • Möten
 • dokument
 • samordnare
 • ungdomsvård
 • konflikt
 • känslor

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-981317-8-9