The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Malin Åkerström

Malin Åkerström

Professor emerita

Malin Åkerström

Den sorterande ordningsmakten - Studier av etnicitet och polisiär kontroll

Editor

  • Abby Peterson
  • Malin Åkerström

Summary, in Swedish

Polisforskare talar idag om ”den utökade polisfamiljen”. Den traditionella polisen kompletteras av kommunala, privata och frivilliga organisationer eller grupperingar. Samtidigt står etniska minoriteter alltmer i centrum för samhällets kontrollapparat. Etnicitet har blivit en delikat fråga för myndigheter.Den här antologin uppmärksammar skärningspunkten mellan dessa två processer. På vilka sätt är personers etnicitet föremål för övervakning och polisiär kontroll från polis, vaktbolag, trygghetsarbetare och andra? Vad innebär etnicitet i ett samhälle präglat av en mångfald av polisiära åtgärder, så kallad plural policing?Via olika empiriska undersökningar diskuteras såväl de kontrollerade som kontrollörerna. Ibland utövar ungdomar kontroll i relation till poliser eller ungdomsvårdare, ibland uppfattar sig poliser från etniska minoriteter som övervakade av sina kolleger. Även forskare kan uppfatta sig som kontrollerade i sitt sätt att undersöka och skriva om etnicitet.Antologins författare argumenterar för vikten av inkludera vidare och mera diffusa former av social kontroll än vad som är gängse i samhällsvetenskaplig forskning. Först då kan vi förstå hur idéer om etniska skillnader understöder samhällets strafftänkande och kriminalrättspraktiker.

Department/s

  • Sociology

Publishing year

2013

Language

Swedish

Document type

Book

Publisher

Bokbox förlag

Topic

  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Keywords

  • den utökade "polisfamiljen" polisiär kontroll övervakning etnicitet känslighet väktare bevakningsföretag trygghetsarbetare särskilda skoldhem hedersvåld minoriteter migranter kriminaliserad migration

Status

Published

Research group

  • Kriminal- och socialvetenskapligt nätverk

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 978-91-86980-60-3