The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Malin Åkerström

Malin Åkerström

Professor emerita

Malin Åkerström

Mutblickens medierättegångar - skandalernas offer

Author

 • Malin Åkerström

Editor

 • Anita Heber
 • Eva Tiby
 • Sofia Wikman

Summary, in Swedish

Skandaler genererar ett intensivt moraliskt indignerat socialt klimat. Inte sällan innefattar skandalerna en form av medierättegångar, vilket korrigerar Foucaults teser om det dolda straffet. För de anklagade, som uppfattar sig som orättvist utpekade, kan konsekvenserna bli drastiska, samtidigt som de har svårt att återupprätta sitt anseende. I denna artikel diskuteras sådana "skandaloffers" kamp.

Department/s

 • Sociology

Publishing year

2012

Language

Swedish

Pages

225-246

Publication/Series

Viktimologisk forskning - brottsoffer i teori och metod

Document type

Book chapter

Publisher

Studentlitteratur AB

Topic

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Keywords

 • mutor
 • medierättegångar
 • offer
 • sociologi
 • sociology

Status

Published

Research group

 • Kriminal- och socialvetenskapligt nätverk

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-44-07343-9