The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Malin Åkerström

Malin Åkerström

Professor emerita

Malin Åkerström

Ambivalenta offernarrativ : Unga män, etnicitet och maskulinitet

Author

  • Anna Rypi
  • Veronika Burcar Alm
  • Malin Åkerström

Summary, in Swedish

I denna bok beskrivs och analyseras unga mäns berättelser om utsatthet för misshandel, rån och hot. Boken syftar till att visa på komplexiteten i ämnen som brott, offerskap och etnicitet. Ungdomar med svensk respektive invandrarbakgrund beskriver ofta varandra utifrån ett ”vi” och ett ”dom”. I mediaskildringar har denna dikotomi förstärkts vad gäller brottslighet och offererfarenhet. Men hur beskriver de ungdomar vi har intervjuat sina erfarenheter? Är det överhuvudtaget relevant vilken bakgrund gärningsmännen har? När unga män berättar om att de blivit utsatta för rån eller misshandel är inte alltid den egna eller andras bakgrund det väsentliga. Ofta är det istället en underförstådd manlighet och deltagande i en ungdomskultur som de unga männen resonerar kring. I boken uppmärksammas samtidigt hur etnicitet (den egna och andras) kan användas som en retorisk resurs i samtal när man vill diskutera sin egen utveckling, samhällsfrågor eller frågor om polisanmälningar.

Department/s

  • Sociology
  • School of Social Work
  • Department of Sociology

Publishing year

2021-12-01

Language

Swedish

Document type

Book

Publisher

Bokbox förlag

Topic

  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 978-91-86980-74-0