The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Mikael Klintman

Mikael Klintman

Professor

Mikael Klintman

Skogs- och genmatsmärkning – kunskapsöverföring och politisk process

Author

  • Mikael Klintman
  • Magnus Boström

Editor

  • Magnus Boström
  • Eva Sandstedt

Summary, in English

www.miljo.regeringen.se under fliken hållbar utveckling kan man följa regeringens arbete för en hållbar utveckling i Sverige. Faktablad avlöser varandra med rubriker som: En hållbar framtid i sikte; Hållbara Sverige – så växer en hållbar utveckling fram, – arbetet för hållbar utveckling fortsätter, – en utveckling på stadig frammarsch; Hållbara Sverige – vi är på väg. Men är vi verkligen på väg? Sker det egentligen någon förbättring – eller blir det bara värre?

Department/s

  • Sociology

Publishing year

2004

Language

Swedish

Pages

109-132

Publication/Series

Är vi på rätt väg? Studier i miljöfrågans lösning

Document type

Book chapter

Publisher

Formas

Topic

  • Sociology

Status

Published