Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Individen som medborgare och konsument

Author:
  • Mikael Klintman
Editor:
  • Marianne Hall
  • Emma Lund
  • Markku Rummukainen
Publishing year: 2015
Language: Swedish
Pages: 198-198
Publication/Series: Klimatsäkrat Skåne
Document type: Report chapter
Publisher: CEC, Lunds universitet

Abstract english

- Allmänheten anser generellt att klimatfrågan är viktig, och förklarar sig beredd att agera både som medborgare och konsumenter. Samtidigt varierar allmänhetens klimathänsyn kraf- tigt mellan olika områden. Social motivation är en stark drivkraft som kan förklara allmänhe- tens motstridiga agerande i klimatfrågan.
- Positiva argument som förbättrad luft och högre livskvalitet i städerna, bättre hälsa, ekono- miska besparingar och fokus på djurens välfärd är vanligtvis betydligt mer motiverande än rena klimatargument. En mer begränsad problem- och lösningsinramning kan bidra till att förändringsförslag får ett vidare gehör.
- Norm- och handlingsförändringar sker ofta i växelverkan mellan initiativ från allmänheten och styrmedel implementerade av offentliga aktörer.
- Moment där människor kan lära av varandra och utbyta erfarenheter, till exempel i praktiska försöks- och pilotprojekt, ökar chanserna till en snabbare och mer omfattande normförändring.
- Allmänhetens roll i klimatanpassningsarbetet har inte börjat diskuteras på allvar varken i Skåne eller i övriga Sverige. En dialog bör föras med allmänheten i klimatanpassningsfrå- gorna för att undvika att offentliga och privata anpassningsåtgärder motarbetar varandra.

Keywords

  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Other

Published
2
  • ISBN: 978-91-981577-4-1
Mikael Klintman
E-mail: mikael [dot] klintman [at] soc [dot] lu [dot] se

Professor

Sociology

+46 70 284 55 48

+46 70 284 55 48

342b

Sociologiska institutionen, Paradisgatan 5, Hus G, Lund

31

Sociologist with a broad, human scientific interest in social, economic and evolutionary dimensions of environmental and health related problems.

Department of Sociology
Lund University
Visiting address: Sandgatan 11, House G, Lund
Postal address: Box 114 , SE-221 00 LUND, SWEDEN
Telephone: Student Office +46 46-222 88 44, Lund University Switchboard +46 46-222 00 00

Faculty of Social Sciences