The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Mikael Klintman

Mikael Klintman

Professor

Mikael Klintman

Livsmedelshandelns roll för gröna marknader: Avfall bästa gren

Author

  • Oksana Mont
  • Olga Chkanikova
  • Mikael Klintman
  • Beatrice Kogg
  • Mårten Karlsson

Summary, in Swedish

Den indirekta miljöbelastningen uppströms och nedströms i livsmedelkedjan har ofta större miljöpåverkan än vad handeln är direkt ansvarig för. Helt avgörande är att livsmedelshandlare ställer krav på leverantörer genom att efterfråga miljömässigt och etiskt sunda varor samt förbättrar förpackning av sina egna varor. Energieffektivisering och avfallshantering är hittills bästa gren visar färsk forskning.

Department/s

  • The International Institute for Industrial Environmental Economics
  • Sociology

Publishing year

2010

Language

Swedish

Publication/Series

Miljöforskning : Formas tidning för ett uthålligt samhälle

Volume

2010

Issue

5

Document type

Journal article

Publisher

Formas, Formas

Topic

  • Social Sciences Interdisciplinary

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISSN: 1650-4925