Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Maten märks: förutsättningar för konsumentmakt

Author:
 • Mikael Klintman
 • Magnus Boström
 • Lena Ekelund
 • Anna-Lisa Lindén
Publishing year: 2008
Language: Swedish
Pages:
Publication/Series: Research Report in Sociology, Lund university
Volume: 2008:1
Document type: Book
Publisher: Department of Sociology, Lund University

Abstract english

Många människor anser sig numera ha större makt i rollen som konsumenter än som medborgare som röstar i partival. Som konsumenter kan vi idag ta ställning till en rad olika anspråk som görs på produkter och tjänster.Hur ser vi konsumenter på livsmedel som genom olika märken påstås ha unika egenskaper i produktionsledet: för miljön, för konsumentens hälsa, för arbetsförhållanden för fabriks- och jordbruksarbetarna, för djurens väl och ve, eller för det egna produktionslandets välstånd? Förekommer motsättningar och konkurrens mellan olika miljö- och varumärken? Vilka aktörer har makt att vara med och bestämma om vad som ska räknas som miljövänligt, socialt rättvis eller djurvänlig produktion? Går det – om det är önskvärt – att göra den gröna och etiska konsumtionens informationsredskap mer “demokratiska”? Finns det viktiga egenskaper hos varor och produktion som måste falla utanför konsumentmakten? Dessa frågor, som alla behandlas i boken, knyter an till frågan om vilka förutsättningar konsumenter egentligen har att fatta fria och politiska beslut som även går bortom var och ens egennytta. I den allmänna samhällsdebatten ses konsumenters makt av allt fler aktörer som en central förutsättning för att miljöproblem och andra samhällsproblem ska kunna lösas. Därmed blir en ökad kunskap om konsumentmaktens förutsättningar extra betydelsefull.Boken riktar sig till studenter, forskare, myndigheter och till alla andra med intresse för samhällsvetenskap och humaniora med inrikning på konsument- och livsmedelsfrågor, samt andra livsmedelsrelaterade vetenskaper.Mikael Klintman är docent och universitetslektor vid Forskningspolitiska institutet, Lunds universitet. Magnus Boström är docent, lektor och forskare vid institutionen för livsvetenskaper, Södertörns Högskola. Lena Ekelund är fil dr i nationalekonomi och docent i trägårdsvetenskap med ekonomisk inriktning vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Anna-Lisa Lindén är professor vid sociologiska institutionen, Lunds universitet.

Keywords

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
 • miljömärkning
 • Livsmedel
 • Mat
 • hälsa
 • etisk konsumtion
 • grön konsumtion
 • konsumentmakt
 • konsument
 • konsumtion
 • standardisering
 • certifiering

Other

Published
 • ISBN: 91-7267-266-8
Mikael Klintman
E-mail: mikael [dot] klintman [at] soc [dot] lu [dot] se

Professor

Sociology

+46 70 284 55 48

+46 70 284 55 48

342b

Sociologiska institutionen, Paradisgatan 5, Hus G, Lund

31

Sociologist with a broad, human scientific interest in social, economic and evolutionary dimensions of environmental and health related problems.

Department of Sociology
Lund University
Visiting address: Sandgatan 11, House G, Lund
Postal address: Box 114 , SE-221 00 LUND, SWEDEN
Telephone: Student Office +46 46-222 88 44, Lund University Switchboard +46 46-222 00 00

Faculty of Social Sciences