The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Mikael Klintman

Mikael Klintman

Professor

Mikael Klintman

Resfria Möten: vad blir effekterna och hur redovisar man dem?

Author

 • Yuliya Voytenko
 • Peter Arnfalk
 • Peter Abrahamsson Lindeblad
 • Mikael Klintman
 • Oksana Mont

Summary, in Swedish

Rapporten presenterar resultat från ett forskningsprojekt ”Mäta resfria möten” (MRM), som bedrivs av Internationella miljöinstitutet (IIIEE) vid Lunds universitet i 2011-2014 med finansiering från Energimyndigheten och Trafikverket, och syftar till att utveckla ett ramverk, indikatorer och metoder för utvärdering, uppföljning och redovisning av resfria möten (RM), deras användning och effekter på samhälle, organisation och individ i svenska myndigheter. Data samlades i genom litteraturstudier, 33 djupintervjuer samt ett antal undersökningar i svenska myndigheter. Projektet föreslår att organisationer som vill följa upp användningen av RM och deras effekter, med hjälp av 17 indikatorer mäter RM-användningen och effekterna på tjänsteresor, energi, klimatgaser, effektivitet, personal, negativ stress, social interaktion, jämställdhet och jämlikhet samt disciplin och uppmärksamhet. Metoder föreslås för uppföljning och analys av RM:s effekter.

Department/s

 • The International Institute for Industrial Environmental Economics
 • Sociology

Publishing year

2013

Language

Swedish

Document type

Report

Publisher

International Institute for Industrial Environmental Economics, Lund University

Topic

 • Social Sciences Interdisciplinary
 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Keywords

 • indicators
 • information and communication technology
 • virtual meetings
 • business travel
 • environmental impact
 • climate gas emissions
 • stress levels
 • productivity indikatorer
 • informationsteknik
 • resfria möten
 • virtuella möten
 • tjänsteresor
 • resor
 • miljö
 • utsläpp av klimatgaser
 • stress
 • produktivitet

Status

Published