Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Dagligvarubutikernas betydelse för hållbara marknader : Svensk dagligvaruhandel sett i ett europeiskt sammanhang

Author:
  • Olga Chkanikova
  • Mikael Klintman
  • Beatrice Kogg
  • Matthias Lehner
  • Nathalie Nebelius
  • Andrius Plepys
Editor:
  • Oksana Mont
Publishing year: 2015
Language: Swedish
Pages:
Publication/Series: Forskningsrapport
Document type: Report
Publisher: Handelns Utvecklingsråd
Additional info: Please Observe: The International Institute for Industrial Environmental Economics, not the sociology department, is the managing organisational unit of this report. However, it was impossible to change this in Lucris!

Abstract english

Butikskedjorna inom dagligvaruhandeln är viktiga aktörer i arbetet med att förbättra ekologiska och sociala aspekter av livsmedelsförsörjningen och även för att uppmuntra till hållbara produkter på marknaden. Med tanke på deras stora inflytande på andra aktörer i produktkedjan i hållbarhetsarbetet tillskrivs butikskedjorna ofta benämningen grindvakt. Denna position innebär också flera stora utmaningar, från att åskådliggöra vad hållbarhet egentligen betyder för den egna verksamheten, till hur man kan hitta en balans mellan affärsidén och intressenters och konsumenters förväntningar, till hur man hanterar risker och osäkerhetsfaktorer i samband med en ständigt föränderlig marknad och ett föränderligt samhälle och till hur man förvandlar hållbarhetsarbetet till långsiktiga affärsmöjligheter.
Det här projektet har undersökt hur butikskedjor kan bidra till den gröna marknaden inom dagligvaruhandeln genom dels att stimulera utbudet av mer hållbara varor, dels att förbättra innovation på butiksnivå för att minska den direkta miljöpåverkan från den egna verksamheten och även att hjälpa konsumenterna i deras val av livsmedel med tanke på informationstillgänglighet, produktplacering, marknadsföring och kommunikationskanaler.
Delstudien som handlar om aktörernas hållbarhetsarbete uppströms visade att en av
de största utmaningarna för såväl producenter som för dagligvarubutiker är de högre produktionskostnaderna för miljövänliga produkter jämfört med konventionella. Vissa butikskedjor tvingas därmed att subventionera slutpriset på sina hållbara produkter (oftast de från deras egna varumärken), vilket på kort sikt kan ge negativ påverkan
på deras lönsamhet. Många butikskedjor kräver därför politiska åtgärder för att lägga priserna på en nivå som kan göra miljömässigt och socialt sunda produkter mer attraktiva
5
FORSKNINGSRAPPORT
6
och konkurrenskraftiga på marknaden, och på så sätt också stärka affärsidén med hållbar konsumtion.
Ett annat problem som identifierats av butikskedjorna är de låga produktionsvolymerna för hållbara livsmedel, särskilt i vissa produktkategorier som till exempel ekologisk kyckling eller otillräcklig import av produkter som till exempel ekologiska bananer. Om varorna däremot är odlade eller producerade i Sverige är problemet ofta det begränsade utbudet av olika produkter, vilket också medverkar till att begränsa den gröna marknaden.
Butikskedjorna spelar också en viktig roll på det viset att de kan miljöanpassa sina egna verksamheter. Här påverkas dock möjligheten till miljöförbättrande åtgärder, så kallade miljöinnovationer, av butikskedjornas organisationsstruktur. En närmare titt på det hierarkiskt styrda företaget Coop och det mer decentraliserade företaget Ica avslöjar att hos Coop genereras eller mobiliseras många idéer på koncernnivå medan hos Ica
sker detta mestadels i de enskilda butikerna. Detta innebär att Ica kan uppvisa en större flexibilitet i alstringen och vidareutvecklingen av nya idéer. Å andra sidan kan Coops centrala strukturer och processer vara effektivare för att omsätta de nya idéerna i faktiska åtgärder speciellt för att ta tillvara och sprida innovativa idéer på butiksnivå. Med andra ord påverkar organisationsstrukturen bara delvis möjligheten för miljöinnovation hos butikskedjorna. Andra aspekter som till exempel den mänskliga faktorn och även förvalt­ ningspraxis på central­ och butiksnivå kan påverka hur effektivt miljöinnovationer tas upp på olika nivåer i organisationen.

Keywords

  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Other

Published
2015:1
  • ISBN: 978-91-86508-22-7
Mikael Klintman
E-mail: mikael [dot] klintman [at] soc [dot] lu [dot] se

Professor

Sociology

+46 70 284 55 48

+46 70 284 55 48

342b

Sociologiska institutionen, Paradisgatan 5, Hus G, Lund

31

Sociologist with a broad, human scientific interest in social, economic and evolutionary dimensions of environmental and health related problems.

Department of Sociology
Lund University
Visiting address: Sandgatan 11, House G, Lund
Postal address: Box 114 , SE-221 00 LUND, SWEDEN
Telephone: Student Office +46 46-222 88 44, Lund University Switchboard +46 46-222 00 00

Faculty of Social Sciences