The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Mikael Klintman

Mikael Klintman

Professor

Mikael Klintman

Kunskapssamverkan: Mellan elfenbenstorn och marknadstorg

Author

  • Anna Jonsson
  • Maria Grafström
  • Mikael Klintman

Summary, in Swedish

Det finns en förväntan om att forskare ska samverka i samförstånd med det omgivande samhället för att lösa komplexa problem. Kunskapssamverkan är dock en process som bara delvis präglas av konsensus. När aktörer från olika sfärer möts för att utveckla ny kunskap är det också viktigt att värna sin särart. I detta häfte undersöks och diskuteras hur kunskapssamverkan rotad i vetenskaplig verksamhet kan – och bör – organiseras genom både samråd och förhandling.

Department/s

  • Organizational Studies
  • Sociology

Publishing year

2021-05-17

Language

Swedish

Publication/Series

Samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning 1-8

Document type

Book

Publisher

Makadam förlag

Topic

  • Other Social Sciences

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 978-91-7061-842-0
  • ISBN: 978-91-7061-342-5