The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Portrait Sara Eldén. Photo: Emma Lord.

Sara Eldén

Associate Professor | Director of Research Studies | Senior Lecturer

Portrait Sara Eldén. Photo: Emma Lord.

Varför familj? Praktiker, ojämlikheter och sociologisk analys

Author

 • Sara Eldén

Editor

 • Jenny Alsarve
 • Erik Löfmarck

Summary, in Swedish

Frågan om ”familjens” existens inom sociologin, som teoretiskt begrepp, variabel och empiriskt studieobjekt har debatterats livligt under många decennier. I detta kapitel vill jag argumentera för betydelsen av kritisk sociologi om familj och nära relationer; forskning som ser ”familjen” som ett centralt begrepp i samhället och i människors sätt att leva och skapa mening kring sina liv, och som samtidigt har en kritisk grundförståelse av begreppet, det vill säga ser dess kontingens och ständiga invävning i maktrelationer. Forskning med denna utgångspunkt behöver bedrivas på många sätt och med olika metoder. Här vill jag lyfta fram betydelsen av att studera vardagliga praktiker med metoder som kommer nära och har förmåga att fånga komplexa göranden och förhandlingar i människors liv. Genom sociologisk analys av dessa kan vi synliggöra familje- och omsorgspolitikens konsekvenser, dess tillkortakommanden och möjligheter att utmana ojämlikhet i vardagen, och även visa på dimensioner i vardagens praktiker som inte alltid fångas i analyser av policy och politik. Jag kommer att göra detta utifrån en empirisk studie av familje- och omsorgspraktiker i familjer som anställer barnflickor och au pairer (Eldén & Anving 2019).

Department/s

 • Sociology

Publishing year

2019-06

Language

Swedish

Pages

205-226

Publication/Series

Samhälle i förhandling: Villkor, processer, konsekvenser

Document type

Book chapter

Publisher

Sociologiämnet vid Örebro universitet

Topic

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Keywords

 • familj
 • sociologi
 • feminism
 • familepraktiker
 • ojämlikheter
 • klass
 • genus
 • barnflickor
 • au pairer

Status

Published

Project

 • Care for children in an era of private market services: A study of nannies, children and parents

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-87789-21-2