The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Portrait Sara Eldén. Photo: Emma Lord.

Sara Eldén

Associate Professor | Director of Research Studies | Senior Lecturer

Portrait Sara Eldén. Photo: Emma Lord.

Efter festen: Om konsten att utvecklas från doktor till docent

Editor

  • Sara Eldén
  • Anna Jonsson

Summary, in Swedish

Postdoktorns utsatta position har lyfts fram i ett antal utredningar, rapporter och debatter de senaste åren. Otydliga karriärvägar och osäkra anställningsförhållanden är några av de kritiska faktorer som identifierats och som riskerar att äventyra framtida kompetensförsörjning inom svensk forskning och utbildning.I Efter festen lyfts den ofta ohörda postdoktorala rösten fram, genom diskussion kring och reflektion över den osäkra och förvirrande tiden efter disputationen. Boken identifierar ett antal färdigheter som förefaller nödvändiga för den fortsatta karriären – från doktor till docent – och diskuterar också förutsättningar för att förstå rådande struktur och kultur. Detta är en angelägen fråga, inte bara för den nyblivna doktorn som upplever den inpå bara skinnet utan för Sverige som kunskapsnation och möjligheterna att stå sig i konkurrens på den internationella vetenskapliga arenan idag och i framtiden.

Department/s

  • Sociology
  • Department of Business Administration

Publishing year

2014

Language

Swedish

Document type

Book

Publisher

Studentlitteratur AB

Topic

  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Keywords

  • forskningspolitik
  • postdoktor
  • akademi
  • sociologi

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 978-91-44-09480-9