The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Photo of Shai Mulinari. Private photo.

Shai Mulinari

Associate Professor | Senior Lecturer

Photo of Shai Mulinari. Private photo.

Etik och marknadsföring: Skäl till självkritik?

Author

  • Shai Mulinari

Summary, in Swedish

Marknadsföringen av läkemedel är ständigt omtvistad. Branschen klandras inte sällan för en alltför aggressiv marknadsföring för att maximera försäljningen. I synnerhet har kritiken mot industrin varit hård i USA, där flertalet bolag dömts för eller ingått förlikningar i miljarddollarklassen efter omfattande och tillsynes medvetet oetiskt försäljningsarbete.

Department/s

  • Sociology

Publishing year

2015

Language

Swedish

Pages

28-30

Publication/Series

Pharma Industry

Volume

2

Issue

15

Document type

Journal article

Publisher

Pharma Industry Publishing AB, Pharma Industry Publishing AB

Topic

  • Other Medical Sciences not elsewhere specified
  • Sociology
  • Ethics

Status

Published

Project

  • The dilemma of the swine flu vaccine