The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Portrait Susanne Boethius. Photo.

Susanne Boethius

Researcher

Portrait Susanne Boethius. Photo.

Män om våld i nära relationer

Author

  • Susanne Boethius

Editor

  • Christofer Edling
  • Amir Rostami

Summary, in Swedish

Varför använder män våld mot kvinnor som de inlett en kärleksrelation med och hur förklaras detta våld av de män som utövar dessa handlingar? Dessa frågor är centrala i detta kapitel där våldsutövande män begripliggör det våld som de använt mot sina tidigare eller aktuella partners. Analysen bygger på intervjuer med män som påbörjat behandling på grund av att de använt våld i nära relationer. I kapitlet identifieras hur männen legitimerar våldshandlingarna med hjälp av redovisande förklaringar (accounts) samt hur deras berättelser innehåller såväl ansvarsbefriande redogörelser om våldshandlingarna som framställningar av ett ansvarstagande beteende som syftar till att våld i relationen ska undvikas.

Department/s

  • Sociology

Publishing year

2016-06

Language

Swedish

Pages

125-139

Publication/Series

Våldets sociala dimensioner : Individ, relation, organisation

Volume

1

Document type

Book chapter

Publisher

Studentlitteratur AB

Topic

  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 9789144115085