The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Photo of Veronika Burcar Alm

Veronika Burcar Alm

Associate professor

Photo of Veronika Burcar Alm

Unga ex-kriminellas berättelser om våld och offerskap.

Author

  • Veronika Burcar Alm

Summary, in Swedish

Föreliggande studie uppmärksammar gärningsmannaskap och offerroller hos tidigare kriminella ungdomar. Hur skildrar ungdomar med kriminell erfarenhet sina egna våldshandlingar/aggressivitet samt erfarenheter av att själva ha blivit utsatta för våld/hot? Ungdomar, som alla har erfarenhet av en kriminell livsstil (med våld, hot, droger och alkohol) och som numera (vid tiden för intervjun) är aktiva i Unga Kriminellas Revansch i Samhället (Unga KRIS), har samtalsintervjuats. Mot bakgrund av dessa samtalsintervjuer analyseras hur unga kriminella resonerar kring våld och offerskap samt hur de framställer sig själva i våldsberättelser. De intervjuade unga före detta kriminella framhåller styrka, makt och kontroll (traditionellt manliga attribut) i relation till dels då – dvs. när de ägnade sig åt kriminalitet, dels nu – dvs. när de lämnat den kriminella banan. I det första fallet handlar det om styrka, makt, kontroll och överlägsenhet i förhållande till andra – medan det i det andra fallet handlar om styrka, makt och kontroll över sig själv. Styrkan handlar då om att göra ett eget, rationellt val, lyckas lämna en kriminell livsstil och ta kontroll över sina liv.

Department/s

  • Sociology

Publishing year

2018

Language

Swedish

Document type

Conference paper: abstract

Topic

  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Conference name

Sociologidagarna 2018

Conference date

2018-03-07 - 2018-03-09

Conference place

Lund, Sweden

Status

Unpublished