Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Boksläpp: "Livsmöjligheter" och "Den interagerande människan"

Framsida till boken Den interagerande människan
Föreläsning

Livsmöjligheter

Carl-Göran Heidegren

Förlag:Bokförlaget Augusti

I boken undersöks två grundläggande livsmöjligheter. Visa aldrig vem du verkligen är och Visa alltid vem du verkligen är. Den första utsagan hänvisar till ett sätt att vara som innebär att man av skiftande anledningar och på olika sätt strävar efter att helt eller delvis dölja vem man verkligen är. Den andra hänvisar i sin tur till en livshållning som innebär att man under alla omständigheter och i alla sammanhang visar vem man verkligen är. Någonstans i spannet mellan dessa båda livsmöjligheter återfinns du och jag och alla andra som bemödar sig om att få någorlunda stil och fason på sina liv.

Den interagerande människan

Carl-Göran Heidegren och David Wästerfors

Förlag: Gleerups

Människan blir ständigt involverad i andra människors handlande – med eller mot sin vilja, på ett engagerat eller oengagerat sätt, flyktigt eller under långa tidsperioder, medvetet eller omedvetet. Detta är en av utgångspunkterna inom interaktionismen.

Var är då interaktionism? Ett vanligt svar är mikrosociologi och socialpsykologi, där man studerar hur människor beter sig mot varandra, ansikte mot ansikte. Ett annat svar är tolkande sociologi, främst kvalitativa studier av mening och meningsskapande i mänskligt handlande. Bokens författare vill emellertid hävda att interaktionism är ett nödvändigt synsätt inom all sociologi. Struktur, kultur, klass, kön, och ålder är abstrakta kategorier som behöver människor för att fyllas med blod och liv.

Den integrerade människan introducerar interaktionismens mest kända tänkare, som Georg Simmel och George Herbert Mead, men är också en introduktion till den forskning som detta perspektiv har inspirerat till. Den nya upplagan innehåller två nya kapitel, ett om Michail Bachtin och ett om begreppet karisma.

 

Tid: 
2019-09-20 15:00 till 16:00
Plats: 
Rum 335, Sociologiska institutionen (Hus G), Sandgatan 11, Lund
Kontakt: 
asa.lundqvist [at] soc.lu.se

Om händelsen

Tid: 
2019-09-20 15:00 till 16:00
Plats: 
Rum 335, Sociologiska institutionen (Hus G), Sandgatan 11, Lund
Kontakt: 
asa.lundqvist [at] soc.lu.se

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Sandgatan 11, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten