Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Boksläpp: Produktion med passion

Framsida av boken Produktion med passion
Föredrag

Produktion med passion

Vesa Leppänen och Ann-Mari Sellerberg

Förlag: Bokbox

Boken redogör för de huvudsakliga resultaten av ett forskningsprojekt som undersöker rollen som äldre skogsägare. Empiriska data insamlades genom semistrukturerade intervjuer som i många fall följdes av promenadintervjuer då skogsägarna visade upp och berättade om sina skogsbruk. Intervjuernas genomsnittliga längd var 2 timmar 6 minuter. 49 av 50 intervjupersoner var män men i många fall deltog även deras partners. Samtliga intervjupersoner var 64 år eller äldre och de ägde mindre skogsbruk. Enbart en tiondel ägde mer än 300 hektar skog. Intervjuerna genomfördes i 18 av Sveriges 20 län. Tolkningarna av intervjuerna fokuserar centrala aspekter av rollen som privat skogsägare med mindre areal skog och vissa av dem fokuserar mer specifikt den äldre skogsägarens situation.

Tid: 
2019-09-13 15:00 till 16:00
Plats: 
Rum 335, Sociologiska institutionen (Hus G), Sandgatan 11, Lund
Kontakt: 
Malin.Akerstrom [at] soc.lu.se

Om händelsen

Tid: 
2019-09-13 15:00 till 16:00
Plats: 
Rum 335, Sociologiska institutionen (Hus G), Sandgatan 11, Lund
Kontakt: 
Malin.Akerstrom [at] soc.lu.se

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Sandgatan 11, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten