Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

(INSTÄLLT) Transparens inom läkemedelsindustrin – därför är det viktigt. En föreläsning av Shai Mulinari

Bild av mediciner av Arek Socha från Pixabay.
Bild av mediciner av Arek Socha från Pixabay.
Föreläsning
Att läkemedelsföretag tar fram nya läkemedel är helt avgörande för vår hälsa. Samtidigt är nya läkemedel oftast väldigt dyra för samhället och vissa läkemedel kan ha allvarliga biverkningar.

Under många år har kritik framförts mot att läkemedelsföretag inte varit transparenta vad gäller deras kliniska studier vilket gjort det svårt för forskare och läkare att bedöma läkemedlens effekt och säkerhet. Det har också framförts kritik mot att företagen inte offentliggjort finansiella band och samarbeten med forskare, läkare, sjukvården och patientorganisationer, trots att studier – främst från USA – visat att sådana band kan leda till icke-optimal läkemedelsanvändning ur ett samhälls- och patientperspektiv. Som ett svar på kritiken har en rad transparensinitiativ sjöstats av läkemedelsindustrin och myndigheter under de senaste åren.

Välkomna till en föreläsning inom ramen för Crafoords vetenskapsluncher med forskaren Shai Mulinari som berättar om bakgrunden till dessa nya transparensinitiativ. Han lyfter  studier kring läkemedelsföretags finansiella band och samarbeten med andra aktörer, inklusive patientorganisationer, med data som numera är fritt tillgängliga. Shai Mulinari är forskare vid sociologiska institutionen, samhällsvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet.

Crafoords vetenskapsluncher är en serie föreläsningar som lyfter fram forskning som har fått anslag från Crafoordska stiftelsen, och är ett samarbete mellan Lunds universitet, Crafoordska stiftelsen och Lunds stadsbibliotek. De är gratis och öppna för allmänheten. Ingen föranmälan krävs.

Föreläsningen inleds med en presentation av Crafoordska stiftelsen, och avslutas med en kort frågestund där publiken ges möjlighet att ställa frågor.

Läs mer om Crafoords vetenskapsluncher.

Tid: 
2020-03-25 12:00 till 12:45
Plats: 
Lunds stadsbibliotek, Atriumgården, Sankt Petri kyrkogata 6, Lund
Kontakt: 
noomi.egan [at] fsi.lu.se

Om händelsen

Tid: 
2020-03-25 12:00 till 12:45
Plats: 
Lunds stadsbibliotek, Atriumgården, Sankt Petri kyrkogata 6, Lund
Kontakt: 
noomi.egan [at] fsi.lu.se

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Sandgatan 11, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten