Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Cultural Space

Med fokus på hur kulturella strukturers roll i undersökandet och förklarandet av hur sociala grupper, identiteter, och hierarkier uttrycks och mobiliseras, men också hur de upplevs och blir meningsfulla.

Forskningsmiljön Cultural Space har som sitt fokus det kulturella som en dimensionell röd tråd som går igenom alla upptänkliga sociala former. Med det menas att forskningen är centrerad kring hur klassificeringspraktiker, såväl som praktiker för representation och tolkning är en central del av förståelsen av förklarandet av hur ting, representationer, identiteter och handlingar framförs, upplevs och blir meningsfulla.

Därav användningen av formen ”kulturell” snarare än kultur, eftersom det är de meningsskapande processerna, strukturer baserade på likhet eller kontrast som uttrycker och mobiliserar sociala grupper, identiteter, och hierarkier, som står i fokus, inte kultur som någonting statiskt eller faktiskt.

Forskningsmiljön Cultural Space inkluderar forskning kring subkulturer, sociala rörelser, autenticitet, ideologi, känsloarbete, krig och terrorism, kring olika grupper som punkare, graffitimålare, åklagare, intellektuella, filmproducenter, ungdomar, etc..

Som sin grund har forskningsmiljön seminarieserien Cultural Space, som sedan 2011 har haft en tvärvetenskaplig inriktning kring frågor som rör det kulturella.

Forskningsmiljön har ett nära samarbete med Center of Cultural Sociology vid Yale University, samt de kultursociologiska forskningsmiljöerna vid Uppsala Universitet och Linnéuniversitetet. Det finns även samarbete med Region Skåne, Lunds Kommun, Malmö Stad, Landskrona Kommun, Fritidsforum, samt det av MUCF (f.d. Ungdomsstyrelsen) finansierade projektet KiD.

Sidansvarig:

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Paradisgatan 5, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten