Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Forskning om den offentliga sektorn

Arbete och vardagsliv. Skola, omsorg och trygghet.
Relevanta anslag:
Vetenskapsrådet (National Research Council) 4 760 000 SEK. ”Konflikt i skolan: Lag, regler och dynamik i vardagens skolmiljö (2010-2015)
Riksbankens Jubileumsfond , 4 572 000 SEK. ”Hot och våld i skolan – är lärare rättslösa?”
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, 2 035 000 SEK, ”Hot och våld – speciellt undersökning av olika yrkesgrupper.”

Research on everyday life at school, RELs (Forskning om skolans vardag) samlar flera forskningsprojekt och koncentrerar sig på problem i skolan, konflikter och hur de kan lösas, samt rättigheter och hur de kan mobiliseras. Forskningen behandlar också hur skolans vardag påverkar arbetsplatsen för lärare och skolans andra anställda.

Forskningsmiljöns huvudsyfte är att producera internationell toppforskning om skolans utmaningar och bemötande av förändringsprocesser och hur dessa påverkar studiero, lärande och arbetssituationer för både eleverna och anställda.

Gruppens arbete är särskilt inriktat på den svenska grundskolan, men siktar även på att producera ”front-line forskning” i teori och analys i besläktade områden. Det kan då handla om bland annat regleringskrav, skolans finansiering, förändrat familjebyggande, och hur föreningslivet påverkar skolans vardag.

Två forskningsprojekt pågår för närvarande och en internationell studie om sambandet mellan stress och stöd i skolan påbörjas i juni 2014.

Läs mer om de två pågående projekten

 • Trouble in School: Law, policy and the dynamics of everyday life at school
 • Threats and Violence in School – Are Teachers Without Legal Rights?

Abstracts för konferenser hösten 2015

 

Relaterad utbildning:

Masterprogrammet: Welfare Policies and Management.

Sidansvarig:

Forskare i miljön

 • Principal Investigator och kontaktperson Antoinette Hetzler, Senior Professor, Sociologi, Antoinette [dot] Hetzler [at] soc [dot] lu [dot] se
 • Håkan Bergquist, Sociologi, Statistik Analytiker, Hakan [dot] Bergquist [at] soc [dot] lu [dot] se
 • Colm Flaherty, MA in Welfare Policy and Management, Project assistant, colm [dot] flaherty [at] soc [dot] lu [dot] se
 • Patrik Andersson,MA in Welfare Policy and Management, Project assistant, patrik [dot] andersson [at] soc [dot] lu [dot] se
 • Ernst Nilsson. PhD, Industrial Engineering, Associate member and Head of the research reference group

Publikationer knutna till miljön

 • Hetzler, A och S. Voytiv (2014), ”Order in the Classroom – Social Perceptions and Normative Behavior,” submitted för publication.
 • Hetzler, A (2014) ”Trouble in School,” Resultatdialog 2014, Vetenskapsrådet, Sweden Social Science Research Council.
 • Hetzler, A (2012)”From Anti-Bullying Legislation and Policy to Everyday School Reality.”  (2012) Workshop in Social Policy, November 2012: Gothenburg.
 • Hetzler, A (2012) Why Law Fails,” presented at the International Conference on Law and Society, 12th Annual Meeting, June 2012, Honolulu. (submitted for publication).
 • Hetzler, A., & Flaherty, C. (2016). Guaranteeing social rights and regulating the public sector. European Journal of Cultural and Political Sociology. Advance online publication. doi: 10.1080/23254823.2016.1253977

Working Papers

 • Flaherty, C & Andersson, P (2017) "Norms in Action: The individual Student in the School Climate", Working paper

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Paradisgatan 5, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten