Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Konstruktioner av natur i samhället

Vi vill utbyta värdefull kunskap och erfarenhet om bland annat natur, naturlighet, biologi, genetik, neurovetenskap och evolution.

Denna forskarmiljö är relevant för alla samhällsvetare som är intresserade av hur “natur” och “naturlighet” konstrueras inom en rad samhällsområden, såsom (i alfabetisk ordning):

 • Emotioner
 • Etnicitet
 • Genus
 • Hygien och renlighet
 • Hållbar utveckling (social, ekonomisk och miljömässig)
 • Hälsa och medicin
 • Kriminalitet
 • Livskvalitet
 • Mentala utmaningar
 • Migration
 • Social dynamik i bostadsområden
 • Utveckling
 • Vetenskap och teknik

Dessa teman överlappar uppenbarligen med flera andra forskarmiljöer vid sociologiska institutionen. Syftet med den här forskarmiljön är inte att konkurrera med de andra. Istället syftar miljön till att skapa kopplingar till de andra miljöerna, i frågor som specifikt rör hur natur, naturlighet, biologi, genetik, neurovetenskap, evolution, resonemang om hormoner och så vidare konstrueras och omtvistas i samhället. Vi tror att det kan vara värdefullt att dela och utbyta kunskap och erfarenheter på dessa områden mellan forskarmiljöerna. Den här forskarmiljön är icke-konfessionell. Alla - från radikala socialkonstruktivister till vetenskapsrealister är välkomna. Tanken är att vi ska ha ett öppet och dogmatiskt diskussionsklimat, eller åtminstone ett klimat där flera olika dogmer kan inrymmas och lära av varandra.

Vi kommer att bjuda in människor från, och utanför, den här forskarmiljön för att ge presentationer och testa idéer inom befintliga seminarieserier vid sociologiska institutionen. Dessutom arrangerar vi skrivarverkstäder där vi utbyter rekommendationer för att stärka utkast till publikationer och forskningsansökningar. Slutligen cirkulerar vi information om nyheter, föredrag, projektutlösningar, konferenser och andra nyheter relevanta för alla med intresse för hur natur konstrueras i samhället.

Välkommen!


"Konstruktioner av natur i samhället" ersätter forskarmiljön "Hållbar utveckling".
 

Kontaktpersoner

Olle Frödin
olle [dot] frodin [at] soc [dot] lu [dot] se 

Tullia Jack
tullia [dot] jack [at] soc [dot] lu [dot] se