Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Konstruktioner av natur i samhället

Vi vill utbyta värdefull kunskap och erfarenhet om bland annat natur, naturlighet, biologi, genetik, neurovetenskap och evolution.

Denna forskarmiljö är relevant för alla samhällsvetare som är intresserade av hur “natur” och “naturlighet” konstrueras inom en rad samhällsområden, såsom (i alfabetisk ordning):

 • Emotioner
 • Etnicitet
 • Genus
 • Hygien och renlighet
 • Hållbar utveckling (social, ekonomisk och miljömässig)
 • Hälsa och medicin
 • Kriminalitet
 • Livskvalitet
 • Mentala utmaningar
 • Migration
 • Social dynamik i bostadsområden
 • Utveckling
 • Vetenskap och teknik

Dessa teman överlappar uppenbarligen med flera andra forskarmiljöer vid sociologiska institutionen. Syftet med den här forskarmiljön är inte att konkurrera med de andra. Istället syftar miljön till att skapa kopplingar till de andra miljöerna, i frågor som specifikt rör hur natur, naturlighet, biologi, genetik, neurovetenskap, evolution, resonemang om hormoner och så vidare konstrueras och omtvistas i samhället. Vi tror att det kan vara värdefullt att dela och utbyta kunskap och erfarenheter på dessa områden mellan forskarmiljöerna. Den här forskarmiljön är icke-konfessionell. Alla - från radikala socialkonstruktivister till vetenskapsrealister är välkomna. Tanken är att vi ska ha ett öppet och dogmatiskt diskussionsklimat, eller åtminstone ett klimat där flera olika dogmer kan inrymmas och lära av varandra.

Vi kommer att bjuda in människor från, och utanför, den här forskarmiljön för att ge presentationer och testa idéer inom befintliga seminarieserier vid sociologiska institutionen. Dessutom arrangerar vi skrivarverkstäder där vi utbyter rekommendationer för att stärka utkast till publikationer och forskningsansökningar. Slutligen cirkulerar vi information om nyheter, föredrag, projektutlösningar, konferenser och andra nyheter relevanta för alla med intresse för hur natur konstrueras i samhället.

Välkommen!


"Konstruktioner av natur i samhället" ersätter forskarmiljön "Hållbar utveckling".
 

Kontaktpersoner

Olle Frödin
olle [dot] frodin [at] soc [dot] lu [dot] se 

Tullia Jack
tullia [dot] jack [at] soc [dot] lu [dot] se

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Paradisgatan 5, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten