Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Posthumanistisk pedagogik

sätter fokus på hur mänskliga och icke-mänskliga subjekt kopplar samman i tillblivelse av kunskap
Posthumanismen får oss att tänka annorlunda kring det som är bortom mänsklig kontroll. Det innebär att vi strävar efter att utveckla alternativa förståelser av subjektivitet, tid, kunskap, agens, och relationalitet bortom antropocentriska begränsningar.

Forskarmiljön Posthumanistisk pedagogik producerar forskning som utifrån en radikal ontologi sätter fokus på hur mänskliga och icke-mänskliga subjekt kopplar samman i tillblivelse av kunskap.

Mänskliga och icke-mänskliga subjekt i intra-aktion

Vad händer när vi ser mänskliga och icke-mänskliga subjekt som samkonstituerade och i ständig intra-aktion med varandra? I pedagogiska situationer kan det t ex vara subjekt som kopplar ihop och skapar relationer med kropp, materia, teknik, djur och natur.

När något oväntat inträffar

Vi följer flöden och rörelser och uppmärksammar hur dessa producerar sammanflätningar av olika slag. Vi lägger särskilt märke till när något oväntat inträffar, när kroppen talar eller när språk, materian och naturen omkullkastar vår förståelse av det vi tar för givet. Posthumanism har inte bara betydelse för vad vi studerar utan också hur vi gör det, det har direkta konsekvenser för såväl forskningspraktik som forskarsubjektivitet och etik

Tvärvetenskaplig och öppen för alla discipliner

Forskarmiljön syftar till att samla alla som på något sätt är intresserade av posthumanistisk teoribildning. Miljön är tvärvetenskaplig och öppen för alla discipliner och lärosäten. Verksamheten bedrivs inom det som kallas för Seminariet för posthumanistisk pedagogik och belyser såväl onto-epistemologiska frågeställningar som metodologiska angreppssätt och empirisk förankrad forskning.

Seminarium och antologi

Seminarium med inbjudna gäster arrangeras en gång i månaden. Ett antologiprojekt har startats med titeln Posthumanistisk pedagogik – en forskning i blivande, utgivning är planerad till våren 2016. Därutöver arbetar miljön med forskningsansökningar, nätverk för internationella kontakter samt fortlöpande uppdatering av nyheter inom forskningsområdet.

Planering våren 2017

Följande onsdagarna finns det Inbokade seminarier: 25/1, 22/2, 29/3, 26/4 och 24/5. Alla seminarier börjar kl. 13.15 och hålls i Konferensrum 1 (tredje våningen, Sociologiska institutionen, Lunds universitet).

Program hösten 2016

 • Seminarium om "Posthumanistiska perspektiv på välfärdsteknologi" med Jenny Melind Bergschold från Norwegian University of Science and Technology. Onsdag 26/10, kl 13.15, konferensrum 1, våning 3, Sociologiska institutionen, Lunds universitet
   
 • Seminarium med Helle Plauborg från Aarhus University. Onsdag 30/11, kl 13.15, konferensrum 1, våning 3, Sociologiska institutionen, Lunds universitet

Program våren 2016

 • NERA’s 44:e kongress. Onsdagen 9/3 till fredagen 11/3, Helsingfors universitet, Finland
   
 • Seminarium om "Den oriktade rörelsen. Om vad som föregår kunskap och lärande". Onsdagen 23/3, kl 13.15, konferensrum 1, Sociologiska institutionen, Lunds universitet
   
 • Workshop om Gränslös kunskap. Arrangeras i samverkan med Centrum för Öresundsstudier (CORS). Se inbjudan på http://www.cors.lu.se. Medverkan är gratis för accepterade abstract och CORS betalar resa och logi.
  Torsdagen 14/4 till fredagen 15/4
   
 • Seminarium om "Spinoza and Education: Freedom, Understanding and Empowerment" med Johan Dahlbeck, Malmö högskola. Onsdagen 27/4, kl 13.15, konferensrum rum 1, Sociologiska institutionen, Lunds universitet
   
 • Workshop om Gränslöst vatten. Arrangeras i samverkan med Centrum för Öresundsstudier (CORS). Se inbjudan på http://www.cors.lu.se. Medverkan är gratis för accepterade abstract och CORS betalar resa.
  Torsdagen 12/5
   
 • Seminarium om "Doing Rhythmanalysis on the everyday life in schools with flexible and diverse learning environments” med Helene Falkenberg från Aarhus universitet/Danmarks Pedagogiska universitet, Köpenhamn. Onsdagen 18/5 kl 13.15, kl 13.15, konferensrum rum 1, Sociologiska institutionen, Lunds universitet

Aktuell information

Karan Barads besök i Norden
I samband med att Karan Barad blir hedersdoktor vid Göteborgs universitet ger hon en öppen föreläsning lördagen 22 oktober kl 13-16. Föreläsning äger rum i Konsertsalen på Högskolan för Scen och musik. Mer information finns på Göteborgs universitets webbplats

Hon kommer även att medverkar vid ett seminarium i Århus (Danmark), måndag 24 oktober med titeln "Intra-acting with Karen Barad". Mer information hittar du på interactingminds.au.dk.

Call för abstract till NERA senast 1 november
NERA Congress: Learning and education – material conditions and consequences. Köpenhamn, 23-25 mars 2017. Mer information om NERA 2017 finns på deras webbplats

NERA network 22 har fått ett nytt namn: Post-approaches to Education. De kommer att arrangera en för-konferens i anslutning till Nera congress i Köpenhamn. För-konferensen kommer att handla om "The material conditions for education, pedagogy and learning". Mer information kommer senare.

Utbildningar knutna till miljön

 • Masterprogram Samhällsvetenskap inriktning pedagogik. Delkurs: Pedagogik som vetenskapligt område, 15 hp. (Sociologiska institutionen, Lunds universitet)
 • Kandidatkurs: Delkurs: Teoretiska traditioner inom den pedagogiska forskningen, 7,5 hp. (Sociologiska institutionen, Lunds universitet)

Publikationer knutna till miljön

Aktiva forskare i miljön

 • Jonas Alwall, Malmö högskola, jonas [dot] alwall [at] mah [dot] se
 • Daphne Arbouz, Linköpings universitet, daphne [dot] arbouz [at] liu [dot] se
 • Bosse Bergstedt, Lunds universitet
 • Mette Alma Kjærsholm Boie, Aarhus universitet, mebo [at] tdm [dot] au [dot] dk
 • Linnea Bodén, Stockholms universitet, linnea [dot] boden [at] buv [dot] su [dot] se
 • Simon Ceder, Lunds universitet, simonceder [at] simonceder [dot] se
 • Johan Dahlbeck, Malmö högskola, johan [dot] dahlbeck [at] mah [dot] se
 • Malin Dormer, Lunds universitet, malin [dot] dormer [at] kultur [dot] lu [dot] se
 • Kyriaki Doumas, Linnéuniversitetet, kyriakidoumas [at] lnu [dot] se
 • Martin Elfsberg, Lunds universitets, martin [dot] elfsberg [at] live [dot] se
 • Jonnie Eriksson, Lunds universitet, jonnie [dot] eriksson [at] kultur [dot] lu [dot] se
 • Christina Eriksson, Stockholms universitet, christine [dot] eriksson [at] buv [dot] su [dot] se
 • Helene Falkenberg, Aarhus universitet, hfal [at] edu [dot] au [dot] dk
 • Lotte Rannveig Galløse, Roskilde universitet, loraga [at] ruc [dot] dk,
 • Karin Gunnarsson, Stockholms universitet, karin [dot] gunnarsson [at] cehum [dot] su [dot] se
 • Erica Hagström, Luleå tekniska universitet, erica [dot] hagstrom [at] ltu [dot] se,
 • Carina Hermansson, Umeå universitet, carina [dot] hermansson [at] umu [dot] se
 • Hanna Hofverberg, Uppsala universitet, hanna [dot] hofverberg [at] edu [dot] uu [dot] se
 • Kristina Holmberg, Högskolan i Halmstad, kristina [dot] holmberg [at] hh [dot] se
 • Malin Ideland, Malmö högskola, malin [dot] ideland [at] mah [dot] se
 • Tine Jensen, Roskilde universitet, tinex [at] ruc [dot] dk
 • Anna Jobér, Malmö högskola, anna [dot] jober [at] mah [dot] se
 • Lotta Johansson, Norges forskningsråd, ljo [at] forskningsradet [dot] no
 • Malou Juelskjær, Aarhus universitet, malou [at] edu [dot] au [dot] dk
 • Kalle Jonasson, Linnéuniversitetet, kalle [dot] jonasson [at] lnu [dot] se
 • Hanne Knudsen, Aarhus universitet, HAKN [at] dpu [dot] dk
 • Monica Libell, Lunds universitet, monica [dot] libell [at] kultur [dot] lu [dot] se
 • Therese Lindgren, Malmö högskola, therese [dot] lindgren [at] mah [dot] se
 • Peter Lutz, Lunds universitet, peter [dot] lutz [at] soc [dot] lu [dot] se
 • Maria Löfgren Martinsson, Lunds universitet
 • Lena O Magnusson, Göteborgs universitet, lena [dot] magnusson [at] hdk [dot] gu [dot] se
 • Matilda Mettala. Lunds universitet, matilda [dot] mettala [at] dimevo [dot] se
 • Merete Moe, Dronning Mauds Minne Høgskole, Merete [dot] Moe [at] dmmh [dot] no
 • Marie-Helene Zimmerman Nilsson, Högskolan i Halmstad, marie-helene [dot] zimmerman_nilsson [at] hh [dot] se
 • Anders Olsson, Lunds universitet
 • Maria Olsson, Stockholms universitet, maria [dot] olsson [at] specped [dot] su [dot] se
 • Anne B Reinertsen, Dronning Mauds Minne Høgskole, Anne [dot] B [dot] Reinertsen [at] dmmh [dot] no
 • Hanns Sjögren, Linköpings universitet, hanna [dot] sjogren [at] liu [dot] se
 • Mattias Nilsson Sjöberg, Lunds universitet
 • Åsa Ståhl. Malmö högskola, asa [dot] stahl [at] mah [dot] se
 • Katrine Tinning, Lunds universitet, Katrine [dot] Tinning [at] soc [dot] lu [dot] se
 • Kassahun Weldemariam, Göteborgs universitet, kassahun [dot] weldemariam [at] gu [dot] se
 • Anders Wulf, Roskilde universitet, Aewk [at] ruc [dot] dk

 

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Paradisgatan 5, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten