Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Skolan som omstritt område

Inom denna forskarmiljö undersöker vi förändringarna i skolan och dess följder för det sociala berättandet, institutioner, identiteter och praktiker genom tid och rum.

Figur: förändringarna i skolan och dess följder för det sociala berättandet, institutioner, identiteter och praktiker genom tid och rum.

Skolan består av ett fascinerande samspel mellan olika, ofta motstridiga, sociala, politiska och ekonomiska visioner och realiteter.  Det är ett omstritt område som formar kommunikation, vanor, normer, värderingar och egenskaper etc., vilka i sin tur påverkar individuell och samhällelig utveckling, både inom och utom skolan under uppväxten och i läromiljöer i vuxen ålder.

Det gängse sättet att betrakta skolan har varit såsom ett säte där socialisering och lärande  äger rum. Detta innefattar också frågor om hur skolgången är inbäddad i, eller till och med inskärper/banar väg för, rådande hegemonier och maktstrukturer, i synnerhet när skolgången används för att motverka och omvandla lokala praktiker. Samtidigt representerar skolan en plats där professionellt arbete, identiteter och etiska värderingar skapas och (åter-)utövas. Dessutom: även om skolan, historiskt sett, länge har interagerat med andra sociala institutioner och normer och deras vidhängande institutionella logik (vad gäller t ex kön, familj, klass, etnicitet, religion etc.), har den under de senaste decennierna genomgått vissa omprövningar genom att bli betraktad som en del av en utbildnings-(kvasi-)marknad, både i Sverige och utomlands.

Våra forskare undersöker därför också återverkningarna av utbildningens marknadsanpassning, kommersialisering och tendensen att göra den till en handelsvara i olika sammanhang. Slutligen, skolan består av ett område där olika slags politik, genom processer av lokala förhandlingar och förankringar, blir implementerad (eller ignorerad/avvisad) och ideologier och berättelser (om vad som utgör en bra, nyttig, effektiv osv. utbildning) etableras.  En av våra målsättningar är att rannsaka de olika dimensionerna av denna föreskrivna utbildningspolitik samt att undersöka på djupet de intressen och motiveringar som ligger bakom dessa styrningsmodeller.

 

Relaterade forskningsprojekt

  • AFA Försäkringar: Conditions for quality-driven teacher work (Carola Aili)
  • Riksbankens Jubileumsfond: Cash Cow, Civil Space or Cooptation: Private Schools in Urban China (Barbara Schulte)
  • Vetenskapsrådet: ICT and Education, in Networked Authoritarianism: China in the Digital Age (Barbara Schulte)
  • Vetenskapsrådet: Carriers of Knowledge Society. A Study of the Historical Emergence and Contemporary Importance of the Swedish Professions (Margareta Nilsson-Lindström)
  • Vetenskapsrådet, UVK: Praktiknära skolforskning (Mina O'Dowd)
  • Skolverket: Delutvärdering av försöksverksamhet med 105 timmar utökad undervisning i svenska som andra språk för nyanlända elever i grundskolans årskurs 6-9 (Glen Helmstad)

 

 

Sidansvarig:

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Paradisgatan 5, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten