Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arbeta mindre, lev mer?

Frivilligt deltidsarbete och konsekvenser för hälsa, välbefinnande och livstillfredsställelse

En relativt stor andel av förvärvsarbetande i Sverige väljer att arbeta deltid. Skälen till att man tar ett sådant beslut varierar. Det kan handla om att det är det enda sättet att få vardagen att gå ihop, att man vill trappa ned inför pensionen eller att man helt enkelt kommit till insikt om att man värderar fritid (med allt vad det innebär av ett lugnare livstempo, mer tid för familj och vänner, självförverkligande etc) högre än materiell standard och karriär.

Vi vet dock mycket lite om vilka effekter en sådan förändring faktiskt får för individen. Upplever människor att deras förväntningar infrias? Blir de friskare, upplever de ett ökat välbefinnande och blir de mer tillfreds med sin livssituation? Det är angelägna frågeställningar både ur ett mänskligt och samhällsekonomiskt perspektiv som till stor del är obesvarade.

Den här studien syftar till att, genom att samla in och analysera en kombination av enkät-, register- samt intervjudata, öka vår kunskap om vilka konsekvenser frivilligt deltidsarbete kan få för individers livskvalitet. Stort fokus läggs vid att identifiera vilka faktorer som påverkar utfallet av deltidsarbete.

Vi avser studera betydelsen av ett brett spektrum av faktorer relaterade till individens sociala position och livssituation, samt olika omständigheter kring beslutet om en arbetstidssänkning. Omständigheterna rör sådant som motiv till beslutet att gå ned i arbetstid, förväntningar kring vad det ska leda till samt värderingar relaterade till arbete, materiell konsumtion och jämställdhet. Studien kommer således att besvara frågan om vilka grupper som under vilka omständigheter gynnas, respektive missgynnas, av att frivilligt sänka sin arbetstid.
 

 

Forskare på projektet

Mimmi Barmark (projektledare)
Rebecca Selberg (https://www.genus.lu.se/rebecca-selberg)