Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Beyond the market stalls and ivory towers: En studie av integrerad vetenskap för hållbar kunskapstillförsel

Projektet fokuserar på perspektivet om hur integrerad vetenskap kan användas som metod för att involvera olika samhällsaktörer och gemensamt bidra till kunskapsutveckling; ett perspektiv som efterfrågats inom både forskning och offentlig debatt kring vetenskapens roll i samhället. Medan samarbeten mellan akademi och andra samhällssektorer ofta framhålls som viktigt, präglas det ofta av motstridiga och ibland naiva synsätt på olika förväntningar och roller inom kunskapsproduktionssystemet.

Forskningsprojektets mål är att utveckla en förståelse av förutsättningarna för initiativ att integrera kunskapsproduktion, för att hantera identifierade hinder och för att uppnå de löften som ofta anges i samband med sådana samarbeten.

Genom att studera dynamiska lärandeprocesser i tre kollaborativa plattformar i Sverige, bemöta utmaningar kring miljö, hälsa och socialt välmående inom kontexten för internationella erfarenheter av integrerad vetenskap, bidrar vi med empirisk och teoretisk förståelse av integrerad kunskapsutveckling för att säkerställa långsiktig och hållbar kunskapstillförsel i samhället.

 

FORSKARE PÅ PROJEKTET

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Sandgatan 11, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten