Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Demand-side Measures Against Trafficking (DemandAT)

Demand AT undersöker insatser som riktas mot efterfrågesidan vid människohandel.
Finansiering: 7th Framework Programme (FP7), European Commission (DG Research). Total volym: 3,2 miljoner Euro. EC bidrag: 2,5 miljoner euro.

Olika åtgärder diskuteras för att minska människohandel genom fokus på efterfrågesidan. Projektet syftar till att få en bättre förståelse av detta fält. Det ska inte bara utgå ifrån den juridiska termen ”människohandel” utan även analysera ett spektrum av exploatering och tvångssituationer samt importera insikter från andra fält.

Målet är att ge en teoretisk och empirisk kunskapsbakgrund som kan ligga till grund för politiska beslut på europeisk och nationell nivå. Detta för att eliminera, eller åtminstone reducera, lidandet som följer av de värsta formerna av exploatering.

Projektet är interdisciplinärt och involverar 15 forskare från 8 länder. Den svenska studien fokuserar på åtgärder mot sexköp.

 

Länk till projektets hemsida: www.demandat.eu

 

Sidansvarig:

Forskare på projektet

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Sandgatan 11, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten