Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Den övertalande reformbyråkratin

Aktiveringsinspektörer, kvinnors utträde på arbetsmarknaden och familjens omvandling
Projektet finansieras av VR.

Projektet handlar om den svenska reformbyråkratins fostrande och upplysande ambitioner, särskilt så som dessa uttryckts inom Arbetsmarknadsverket. I centrum för projektet står de så kallade aktiveringsinspektörerna, vars uppgift var att främja de hemarbetande kvinnornas utträde på arbetsmarknaden för att på så sätt både motverka den allt mer alarmerande arbetskraftsbristen men också skapa jämställda relationer och ekonomiskt oberoende kvinnor. De var med andra ord den förda politikens praktiska strateger och genomförare.

Den övergripande frågan för projektet har alltså varit att förstå reformbyråkratins roll och betydelse för kvinnors utträde på arbetsmarknaden och dess efterföljande betydelse för familje- och genusrelationer. Olika kvalitativa metoder har använts: intervjuer av livshistorisk karaktär med aktiveringsinspektörer och andra anställda inom AMS, dokumentanalys av arkivmaterial (brev, protokoll, verksamhetsberättelser, skrifter, korrespondens etc.), samt analyser av ett omfattande foto- och bildmaterial.  

 

 

Sidansvarig:

Forskare på projektet

Projektledare: Åsa Lundqvist

Publikationer i urval

 • Lundqvist, Å. (kommande 2015) ”Livet är för dyrbart för att dammas bort”. Den aktiva arbetsmarknadspolitiken och omvandlingen av familjen
 • Lundqvist, Å. (2014) ”Activating Women in the Swedish Model”, Social Politics
  doi:10.1093/sp/jxu025
 • Lundqvist, Å. (2013) ”Att reformera välfärdsstaten – ett historiskt perspektiv på den aktiva arbetsmarknadspolitiken och kvinnors förvärvsarbete” i De första 100 åren – svensk välfärdspolitik mellan historia och framtid. Socialförsäkringsrapport 2013:4. Stockholm: Försäkringskassan.
 • Lundqvist, Å. (2012) ”The Gender Equal Father? (Welfare) Politics of Masculinity and Activation Policies in Sweden, 1960-2010”, i E. Jeanes and P. McDonald (red.) Men's wage and family work. London: Routledge.
 • Peer-review proceedings article: Lundqvist, Å. State Feminism and Active Labour Market Policies in Post-War Sweden, Revisioning Gender. Complex Inequalities and Global Dimensions, Stockholms universitet, Stockholm. 13-15 juni 2014
 • Presentation: ”Att reformera välfärdsstaten – ett historiskt perspektiv”, vid konferensen De första 100 åren – svensk välfärdspolitik mellan historia och framtid som arrangerades av Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och FAS. Föredraget sändes i SVT.
  Projektet har också presenterats i Vetenskapsradion, Vetandets värld, 23 januari, 2015 och i Forskarliv, 18 januari, 2015
  Se: Vetandets värld: Hemmafru byter yrke and Forskarliv: Hon skriver bok om en bortglömd yrkesgrupp

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Paradisgatan 5, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten