Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Delta i studie om preventivmetoder

Olika preventivmedel. Foto: unsplash

Just nu eftersöks personer (cis- och trans- kvinnor och män, och icke-binära personer) mellan 18 och 29 år som bor i Skåneregionen som kan delta i två intervjuer om preventivmetoder. För att delta behöver du ha någon form av erfarenhet av att använda eller ha använt (själv eller tillsammans med partner/s) preventivmedel eller andra metoder mot könssjukdomar och/eller graviditet.

Dessa preventivmedel eller metoder kan till exempel vara: kondomer, p-piller, spiraler, slicklapp, p-stav, p-spruta, p-plåster, pessar, femidom, s.k. avbrutet samlag och ”säkra perioder”, PrEP, PEP, sterilisering eller andra metoder.

Inom projektet kommer jag att prata med unga människor och samla in berättelser om deras erfarenheter och uppfattningar kring preventivmedelsanvändning. Jag vill undersöka hur de resonerar kring och upplever sina metoder för att förhindra könssjukdomar och/eller oönskade graviditeter. Jag kommer också i en annan del av projektet samla in berättelser från de som i sin yrkesroll kommer i kontakt med unga preventivmedelsanvändare, för att få deras perspektiv på denna fråga.

Du är inte på något sätt förpliktigad att delta i studien och även om du, efter ha fått mer information (muntlig såväl som skriftligt) om projektet, väljer att delta i en intervju kan du när som helst (utan att ange särskild anledning) avbryta din medverkan.

Om är intresserad av att delta i studien eller om vill veta mer om projektet, kontakta då:
Marie Larsson
marie [dot] larsson [at] soc [dot] lu [dot] se
marie [dot] jo [dot] larsson [at] gmail [dot] com
046-222 31 81

VI SOM GENOMFÖR STUDIEN

Marie Larsson (Doktorand & forskare)
Sara Eldén (Handledare)
Veronika Burcar Alm (Handledare)

Projektet genomförs vid Sociologiska Institutionen på Lunds universitet. Etikprövningsmyndigheten har godkänt projektet (EPN beslut 2019/4135).