Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Ensam mamma i en flexibel ekonomi

Genus och arbete i en ny välfärdsordning
Projektet finansieras av VR.

Parallellt med kvinnors ökade förvärvsfrekvens har "balans" mellan arbete och familj blivit en viktig politisk fråga i Europa. I EU-dokument nämns "flexibilitet" i arbetet som en möjlig lösning på "balansproblemet". Forskningen är dock långt ifrån entydig när det gäller frågan om vad flexibla anställningsförhållanden innebär för möjligheterna att förena yrkesarbete med familjeansvar.

Medan viss forskning lyfter fram att flexibilitet gör det lättare att kombinera ett arbete med familj, pekar annan på att en ökad flexibilitet i arbetslivet medför en intensifiering av arbetet. Till detta kommer att forskningen framförallt har behandlat kärnfamiljer med två föräldrar som lever tillsammans. Hur situationen ser ut för ensamstående föräldrar vet vi inte mycket om. Ändå utgör denna grupp en betydande och ökande andel av barnfamiljer. Dessutom har ensamstående föräldrar i Sverige vanligen ett förvärvsarbete. Det är med andra ord viktigt att denna alternativa familjeform inkluderas i forskningen om "balans" mellan yrkesarbete och familj.

Genom att flytta intresset från kärnfamiljer till ensamstående föräldrar vill vi i detta projekt sammanföra pågående förändringar i familjemönster med utveckling i arbetslivet. Avsikten är att studera hur ensamstående föräldrar förenar omsorgsansvar med yrkesarbete. Detta inkluderar ett intresse för arbetsorganisationer och yrkesarbetets krav och villkor. Förutom att skifta perspektiv från kärnfamiljer till ensamstående föräldrar, adresserar vår studie därmed ytterligare ett problem i svensk forskning om yrkesarbete och familj.

Vår kunskap är ofta grundad på erfarenheter förmedlade, inte bara av par i kärnfamiljer, utan av par ur medelklassen. Centralt för vår studie är därför att den ska inkludera ensamstående föräldrar med arbeten som brukar klassificeras som arbetarklassyrken.

 

Sidansvarig:

Forskare på projektet

Projektledare: Christine Roman, Department of Sociology, Örebro University.

Co-investigators:

  • Åsa Lundqvist, Department of Sociology, Lund University
  • Jenny Alsarve, Örebro University
  • Terese Anving, Department of Sociology, Lund University

 

Publikationer

Lundqvist, Å. (2013) “Finanskrisen och de ensamstående mammorna. Prekära familjeliv bland förvärvsarbetande mödrar i Sverige”, Tidsskrift for Velferdsforskning (16) 3: 247-260.

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Paradisgatan 5, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten