Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Facklig anslutning ur ett globalt perspektiv

Granskar konsekvenserna av att andelen fackligt anslutna har sjunkit i nästan alla länder.
Finansierat av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) 2006-2013

Den fackliga organisationsgraden varierar fortfarande starkt mellan olika länder. Tillsammans med Danmark och Finland intar Sverige en topplacering med ca 70 procent fackligt anslutna. Även om en relativt stor nedgång skett i Sverige kan ingen konvergens urskiljas i förhållande till t ex Tyskland eller Storbritannien.

År 1990 var den svenska organisationsgraden dubbelt så hög som den brittiska, 2011 nästan tre gånger högre och i privat sektor fyra gånger högre. Andelen fackligt anslutna har sjunkit i nästan alla länder. Bland de långsiktiga orsakerna märks förändringar av arbetskraftens sammansättning såsom minskad andel industri- och offentliganställda.

För det andra försvåras facklig organisering av arbetskraftens fragmentering genom outsourcing, anlitande av bemanningsföretag, ökad andel tidsbegränsat anställda mm. Snål bemanning innebär samtidigt mindre tid för fackligt arbete. Det medlemsras som inträffade i Sverige 2007 och 2008 förorsakades emellertid främst av de kraftigt höjda a-kasseavgifterna.

 

Sidansvarig:

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Sandgatan 11, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten