Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Filosofin i det nordiska välfärdssamhället. Komparativa studier.

Den nordiska efterkrigstidsfilosofin i en samhällshistorisk kontext.
Finansierat av Riksbankens Jubileumsfond.

Projektet undersöker den akademiska filosofin i fyra nordiska länder under tiden från 1945 och ett antal decennier framåt. Fokus ligger på ett antal speciellt utvalda teman: åren närmast efter krigsslutet 1945, det symboliska året “1968”, och kvinnor I den nordiska filosofin. Tillvägagångssättet är filosofisociologiskt, det vill säga vi studerar filosofin i dess samhällshistoriska kontext, i vårt fall, den nordiska välfärdsstaten i sina nationella variationer. Projektets övergripande syfte är att försöka förankra utvecklingen av ett akademisk ämne – filosofin – i en bredare historisk och social kontext.

 

Forskare på projektet

  • Professor Carl-Göran Heidegren, Sociologiska institutionen, Lunds universitet.
  • FD Klas Gustavsson, Sociologiska institutionen, Lunds universitet.
  • FD Henrik Lundberg, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.

Publikationer

  • Carl-Göran Heidegren, Henrik Lundberg, Klas Gustavsson: Sverige och filosoferna. Svensk 1900-talsfilosofi i sociologisk belysning, Studentlitteratur, 2018.
  • Carl-Göran Heidegren: ”Three Positivist Disputes in the 1960s”, Journal for the History of Analytical Philosophy 6(8), 2018, s. 1–18.
  • Henrik Lundberg: ”Kampen för att växla in politiskt rörelsekapital till akademiskt kapital”, Respons, nr 3, 2018, s. 23–25.

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Sandgatan 11, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten