Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Filosofin i det nordiska välfärdssamhället. Komparativa studier.

Den nordiska efterkrigstidsfilosofin i en samhällshistorisk kontext.

Finansierat av Riksbankens Jubileumsfond.

Projektet undersöker den akademiska filosofin i fyra nordiska länder under tiden från 1945 och ett antal decennier framåt. Fokus ligger på ett antal speciellt utvalda teman: åren närmast efter krigsslutet 1945, det symboliska året “1968”, och kvinnor I den nordiska filosofin. Tillvägagångssättet är filosofisociologiskt, det vill säga vi studerar filosofin i dess samhällshistoriska kontext, i vårt fall, den nordiska välfärdsstaten i sina nationella variationer. Projektets övergripande syfte är att försöka förankra utvecklingen av ett akademisk ämne – filosofin – i en bredare historisk och social kontext.

 

Forskare på projektet

  • Professor Carl-Göran Heidegren, Sociologiska institutionen, Lunds universitet.
  • FD Klas Gustavsson, Sociologiska institutionen, Lunds universitet.
  • FD Henrik Lundberg, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.

Publikationer

  • Carl-Göran Heidegren, Henrik Lundberg, Klas Gustavsson: Sverige och filosoferna. Svensk 1900-talsfilosofi i sociologisk belysning, Studentlitteratur, 2018.
  • Carl-Göran Heidegren: ”Three Positivist Disputes in the 1960s”, Journal for the History of Analytical Philosophy 6(8), 2018, s. 1–18.
  • Henrik Lundberg: ”Kampen för att växla in politiskt rörelsekapital till akademiskt kapital”, Respons, nr 3, 2018, s. 23–25.