Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Kina uppkopplat och nedkopplat:

det digitala samhället i en auktoritär stat
Finansierat av Vetenskapsrådet (2013-2017, 2012-5630)

Detta tvärvetenskapliga projekt syftar till att klarlägga de många dimensionerna och paradoxerna i den nätverkande auktoritära staten och effekten av IKT på det kinesiska samhället.

Vår utgångspunkt är en socio-konstruktivistisk förståelse av teknologiska framsteg som inriktar sig på sociala processer, maktrelationer och hur IKT inverkar på producenter, lagstiftare och användare. IKT-utveckling är, med andra ord, inget noll-summespel, utan staten och samhället kan stärkas på olika områden, i olika grad och med skilda konsekvenser.

Projektet studerar de komplexa förhandlingar som äger rum mellan individer, olika grupper av människor, företag och den kinesiska staten på olika nivåer och inom olika områden; de processer genom vilka IKT utvecklas och inkorporeras i samhället; hur både inhemska och globala krafter formar utvecklandet av IKT i Kina; samt hur och i vilken omfattning IKT i sin tur formar det kinesiska samhället och staten, såväl som förhållandet mellan stat och samhälle. Projektmedlemmarna kommer från olika discipliner och kommer att studera olika områden inom sitt fält, såsom utbildning, ekonomi, media och kommunikation, styrelseskick och IKT-industrier.

 

Projektets hemsida: http://www.ace.lu.se/research/research-clusters-and-research-projects/digital-china

 

 

 

Sidansvarig:

Publikationer i urval:

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Paradisgatan 5, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten