Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

MISTRA Sustainable consumption – from niche to mainstream

”MISTRA Sustainable consumption – from niche to mainstream” är ett fyraårigt program som avser att stimulera en övergång till hållbar konsumtion, i Sverige och utomlands, genom att undersöka hur nischad hållbar konsumtion av livsmedel, inredning och semesterresor kan populariseras. Studien analyserar nischad hållbar konsumtion och utvecklar vägkartor för hur de kan utökas och populariseras av lagstiftare, näringslivet, föreningar och enskilda konsumenter.

Målet är att hållbar konsumtion ska vara mainstream i Sverige till år 2030, till stor del med hjälp av kunskapsproduktion och praktisk förändring genom vårt forskningsprogram. Övergången har till 2030 bidragit till högre livskvalitet och rättvisa, inom och utanför landsgränserna, och kommer ha gjort Sverige – dess företag, civilsamhälle, riksdag och regering – ett internationellt föredöme för att hållbar utveckling är möjlig. Forskningens mål är att:

  • undersöka, testa och bidra till att möjliggöra lösningar och strategier för hållbar konsumtion
  • lära från, samarbeta med och bidra till internationell forskning och utveckling av hållbar konsumtion
  • engagera oss i och initiera både virtuella och fysiska forum för att föra dialog och testa lösningar med samhälleliga intressenter.

Programkonsortiet består av aktörer från bland annat (1) akademier som Lunds universitet, Kungliga tekniska högskolan, Chalmers, Karolinska institutet; (2) företag inom livsmedelssektorn (t.ex. ICA, Oatly och Max), möblering (t.ex. Ikea, Hemtex och Erikshjälpen) och turismnäringen (t.ex. Stena Line, Vingresor och Centralens resebutik); (3) myndigheter på lokal nivå (Lund, Malmö, GÖteborg), regional nivå (Västra Götaland) och statlig nivå (Konsumentverket, Naturvårdsverket och Livsmedelsverket); (4) ideella föreningar (Naturskyddsföreningen och Svenska turistföreningen). För kommunikationsändamål har Camino anlitats. Världskulturmuseerna medverkar också.

Läs mer på programmets hemsida.

Sidansvarig:

FORSKARE PÅ PROJEKTET

Mikael Klintman, Sociologiska institutionen
Oksana Mont, Internationella miljöinstitutet
Åsa Svenfelt, Kungliga tekniska högskolan (Projektkoordinator)
Karin Bradley, Kungliga tekniska högskolan (Projektkoordinator)

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Sandgatan 11, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten