Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Har du bonus-barnbarn och vill berätta om dina erfarenheter?

Bild på vad man bakifrån kan anta är två kvinnor och ett barn.

 

Sedan 70-talet har antalet separationer ökat med många ombildade familjer till följd. Människor i alla åldrar möter nya partners vilket ofta innebär att också den nya partners familjerelationer blir del av ens liv.

Det finns väldigt många sätt att bli bonus-mor/farförälder på. Kanske är det ditt barn som är ihop med någon som har barn sedan tidigare, eller du som har en relation med någon som har barnbarn från ett annat förhållande? Kanske har du funnits i bonus-barnbarnets förälders liv sedan den var liten, eller inte. Eller är det rent av ett barn i din närhet som utsett dig till sin (bonus) mor/farförälder på egen hand?

I min doktorsavhandling i sociologi undersöker jag bonus-relationer mellan generationer. Att vara bonus-far/morförälder kan innebära att man knappt träffar bonusbarnbarnet, eller att man är väldigt involverad i barnets liv. Jag är intresserad av att intervjua både dig som tycker att din bonus-roll är jätteviktig och dig som knappt tänkt på relationen alls.  

Är du mellan 65-75 år och har bonus-barnbarn vill jag gärna träffa och intervjua dig. Intervjun är ungefär som ett samtal och tar mellan 1-2 timmar. Du bestämmer tid och plats för intervjun, och intervjun kan också göras per telefon. Intervjun kommer enbart användas för forskning och ingen obehörig kan ta del av dina svar. Deltagandet är självklart frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Under intervjun kommer jag fråga om din livsberättelse och om omsorg i vardagen, från barndomen till idag och om din relation till ditt/dina bonusbarnbarn.

Jag som intervjuar heter Linn Alenius Wallin och är anställd vid Sociologiska institutionen på Lunds Universitet. Resultatet av intervjustudien kommer utgöra grunden för min avhandling i sociologi. Studien ingår i projektet "Omsorgsgörande mellan generationer: En studie av relationer, engagemang och omsorg i vardagens familjeliv" och det insamlade materialet kommer även ingå i detta projekt. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet.

Kan du tänka dig att bli intervjuad hör då av dig till mig per mejl eller telefon!

Mejl: linn [dot] alenius_wallin [at] soc [dot] lu [dot] se  
Telefon: 046-2228866


Forskningsprojektet har genomgått etikprövning.

Sidansvarig:

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Sandgatan 11, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten