Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vi söker personer att intervjua om omsorg i vardagen

Just nu söker vi vuxna barn som vill berätta om hur det är att ta om hand och bli omhändertagen genom livet. Dela med dig av din livsberättelse och om omsorg i vardagen, från barndomen till idag.

 

Barn och äldre person går och håller om varandra. Foto: Jana Sabeth, Unsplash.

Hur är det att ta hand om varandra?

Att vuxna barn hjälper en åldrande förälder, eller att mor- och farföräldrar engagerar sig i ett barnbarns vardag, kan kännas som en självklarhet, som något man gör av kärlek till sin närstående. Det kan också – och ibland samtidigt – upplevas som en nödvändighet, och/eller som en konsekvens av brister i olika typer av omsorgsinstitutioner. Att ge omsorg kan vara krävande, både tidsmässigt och emotionellt, men det kan också upplevas som givande och känslomässigt tillfredsställande.

Intervjun blir en del av projektet Omsorgsgörande mellan generationer. En studie av relationer, engagemang och omsorg i vardagens familjeliv (finansierat av Vetenskapsrådet).

Har du egna barn, och är dina föräldrar mellan 65-75 år? Då vill vi träffa dig för en intervju om omsorg i vardagen.

Vi intresserade av att höra om hur det är att på olika sätt – praktiskt såväl som emotionellt – ta hand om varandra och vilken betydelse detta har i ditt, dina föräldrars och dina barns vardag. Dina erfarenheter och åsikter är mycket värdefulla och kan bidra till att ge ny kunskap om betydelsen av generationsöverskridande omsorg i dagens Sverige.

Intervjun tar mellan 1-2 timmar, du bestämmer tid och plats då vi ska ses och har du inte möjlighet att träffas så kan intervjun också genomföras digitalt. Under intervjun kommer vi att prata om din livsberättelse och om omsorg i vardagen, från barndomen till idag, om din uppväxt, om hur det var när du själv fick barn, och hur det är att ha åldrande föräldrar. Intervjun kommer enbart att användas för forskning och ingen obehörig kan ta del av dina svar. Deltagandet är självklart frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande.

Är du intresserad av att delta, eller har frågor och funderingar om projektet?

Tveka inte att höra av dig!

Vi som utför intervjuerna heter Sara Eldén och Terese Anving. Vi är båda erfarna forskare och har skrivit mycket om omsorg och familj.

Sara Eldén               
Docent och projektledare            
Mail: sara [dot] elden [at] soc [dot] lu [dot] se            
Telefon: 046-222 03 46             

Terese Anving
Biträdande lektor
Mail: terese [dot] anving [at] genus [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 97 74

Forskningsprojektet har genomgått etikprövning