Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

QuInnE

Samspelet mellan innovation och arbetskvalitet

Quinnes logga

Quality of jobs and Innovation generated Employment outcomes (QuInnE) var ett forskningsprojekt som undersökte hur innovationer och arbetskvalitet samspelar på organisatorisk nivå. Forskningsprojektet finansierades av den Europeiska kommissionen genom Horisont 2020 och samordnades av Sociologiska Institutionen vid Lunds universitet. Forskningsprojektet påbörjades i april 2015 och avslutades i juli 2018 och inkluderade forskare vid nio partnerorganisationer i sju olika länder.
 
Inom projektet undersöktes samspelet mellan innovation och arbetskvalitet. Både kvantitativa och kvalitativa frågeställningar och metoder ligger i fokus för analyserna. De kvantitativa studierna undersöker sambandet på nationell-, industriell- och företagsnivå med hjälp av statistik. De kvalitativa analyserna utgår från intervjustudier vid 58 företag i åtta olika branscher i sju olika länder (Frankrike, Nederländerna, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Ungern).
 

Utforska resultaten interaktivt

Resultaten från QuInnE går att utforska via två interaktiva redskap –QuInnEmap och Tool2. Gå gärna in och testa dessa redskap som är ett spännade sätt att utforska forskningsresultat.
 
Du kan läsa mer om projektet, ladda ner publikationer eller testa våra interaktiva redskap på vår engelska webbplats soc.lu.se/en/quinne.

Kontaktpersoner QuInnE

  • Project Coordinator: Chris Mathieu, Chistopher [dot] mathieu [at] soc [dot] lu [dot] se
  • Project Manager: Susanne Boethius, Susanne [dot] boethius [at] soc [dot] lu [dot] se

 

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Paradisgatan 5, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten