Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Mer om vår forskning

-om ett samhälle i förändring
Forskningen på Sociologiska institutionen strävar efter att förstå och förklara samhället på olika sätt. Vi forskar om hur människor organiserar sig i sociala, kulturella och historiska sammanhang.

  • Hur förändras vardagslivet när traditionella normer, lärande och institutioner löses upp och ersätts av nya?
     
  • Hur skapar vi människor mening, kunskap, ordning och sammanhållning i ett samhälle där stora grupper står utanför arbetsmarknaden, och inte kan leva upp till förväntningarna på kortsiktig produktivitet?
     
  • Hur hanterar vi de konflikter som uppstår när ekonomiska, sociala, och politiska resurser fördelas olika, såväl regionalt som globalt?

Forskarna här på Sociologiska institutionen i Lund försöker dagligen besvara frågor som dessa.

Sociologens hus.

Tre ämnen samarbetar under samma tak

Här i huset försöker sociologer, socialantropologer och pedagoger förstå och förklara hur människor organiserar sig i sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Dessa tre klassiska samhällsvetenskapliga discipliner ingår i en och samma institution här i Lund, vilket bäddar för en kreativ och intressant forskningsmiljö som gynnar tvärvetenskapliga projekt och samarbeten.

Kriminologi, lärande, miljöfrågor och maktrelationer

Institutionens samlade kompetens omfattar bland annat miljö- och utvecklingsfrågor, lärandeprocesser, skol- och utbildningsväsende, politisk styrning och kontroll, kriminologi, socialpolitik och kunskapsbildning.

Maktrelationer och sociala skiljelinjer, särskilt de som utgår från etnicitet, kön, sexualitet och social klass står i fokus för mycket av institutionens forskning.

Finansiering sker dels genom externa forskningsbidrag. Forskarna anlitas också ofta av privata och offentliga uppdragsgivare för att belysa ett problem eller utvärdera olika insatser.

Tidskriften Sociologisk Forskning

Just nu har Sociologiska institutionen redaktörskapet för den vetenskapliga tidskriften Sociologisk Forskning som presenterar kontinuerligt resultat från pågående forskningsprojekt med särskilt fokus på den svenska och nordiska samhällsutvecklingen. Redaktörer här i huset är Sara Eldén och Christofer Edling.

– Roligast med att vara redaktör är att jag får bra koll på bredden och kvalitén på sociologi i Sverige. Jag blir stolt. Tidskriften har ett viktigt uppdrag som Sveriges enda renodlade sociologitidskrift. Jag ser den som ett forum för förmedlande av kunskap. Ett sätt att hålla det sociologiska samtalet igång mellan sociologer verksamma i Sverige. / Sara Eldén, redaktör

Läs mer på http://sociologiskforskning.se/

Sidansvarig:

Smakprov på tidskriften Sociologisk Forskning

Look at what's happening in Sweden.

Tidsktiften Sociologisk Forsknings temanummer. 23 korta empiriska texter.
It is our hope that this issue will give the reader an insight into some of the empirical realities of contemporary Sweden, and a selected glimpse of Swedish sociology at work.

Because a lot is happening in Swedish sociology!

Forskningsansvarig:

Adresser

Besöksadress:
Paradisgatan 5, Hus G

Postadress:
Box 114, 221 00 Lund

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Sandgatan 11, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten