Om vår forskning

Forskningen på Sociologiska institutionen strävar efter att förstå och förklara samhället på olika sätt. Vi forskar om hur människor organiserar sig i sociala, kulturella och historiska sammanhang.

  • Hur förändras vardagslivet när traditionella normer, lärande och institutioner löses upp och ersätts av nya?
     
  • Hur skapar vi människor mening, kunskap, ordning och sammanhållning i ett samhälle där stora grupper står utanför arbetsmarknaden, och inte kan leva upp till förväntningarna på kortsiktig produktivitet?
     
  • Hur hanterar vi de konflikter som uppstår när ekonomiska, sociala, och politiska resurser fördelas olika, såväl regionalt som globalt?

Forskarna här på Sociologiska institutionen i Lund försöker dagligen besvara frågor som dessa.

Sociologens hus.

Tre ämnen samarbetar under samma tak

Här i huset försöker sociologer, socialantropologer och pedagoger förstå och förklara hur människor organiserar sig i sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Dessa tre klassiska samhällsvetenskapliga discipliner ingår i en och samma institution här i Lund, vilket bäddar för en kreativ och intressant forskningsmiljö som gynnar tvärvetenskapliga projekt och samarbeten.

Kriminologi, lärande, miljöfrågor och maktrelationer

Institutionens samlade kompetens omfattar bland annat miljö- och utvecklingsfrågor, lärandeprocesser, skol- och utbildningsväsende, politisk styrning och kontroll, kriminologi, socialpolitik och kunskapsbildning.

Maktrelationer och sociala skiljelinjer, särskilt de som utgår från etnicitet, kön, sexualitet och social klass står i fokus för mycket av institutionens forskning.

Finansiering sker dels genom externa forskningsbidrag. Forskarna anlitas också ofta av privata och offentliga uppdragsgivare för att belysa ett problem eller utvärdera olika insatser.