Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Om vår forskning

Forskningen på Sociologiska institutionen strävar efter att förstå och förklara samhället på olika sätt. Vi forskar om hur människor organiserar sig i sociala, kulturella och historiska sammanhang.

  • Hur förändras vardagslivet när traditionella normer, lärande och institutioner löses upp och ersätts av nya?
     
  • Hur skapar vi människor mening, kunskap, ordning och sammanhållning i ett samhälle där stora grupper står utanför arbetsmarknaden, och inte kan leva upp till förväntningarna på kortsiktig produktivitet?
     
  • Hur hanterar vi de konflikter som uppstår när ekonomiska, sociala, och politiska resurser fördelas olika, såväl regionalt som globalt?

Forskarna här på Sociologiska institutionen i Lund försöker dagligen besvara frågor som dessa.

Sociologens hus.

Tre ämnen samarbetar under samma tak

Här i huset försöker sociologer, socialantropologer och pedagoger förstå och förklara hur människor organiserar sig i sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Dessa tre klassiska samhällsvetenskapliga discipliner ingår i en och samma institution här i Lund, vilket bäddar för en kreativ och intressant forskningsmiljö som gynnar tvärvetenskapliga projekt och samarbeten.

Kriminologi, lärande, miljöfrågor och maktrelationer

Institutionens samlade kompetens omfattar bland annat miljö- och utvecklingsfrågor, lärandeprocesser, skol- och utbildningsväsende, politisk styrning och kontroll, kriminologi, socialpolitik och kunskapsbildning.

Maktrelationer och sociala skiljelinjer, särskilt de som utgår från etnicitet, kön, sexualitet och social klass står i fokus för mycket av institutionens forskning.

Finansiering sker dels genom externa forskningsbidrag. Forskarna anlitas också ofta av privata och offentliga uppdragsgivare för att belysa ett problem eller utvärdera olika insatser.