Kontaktinformation

SamTech, ett vetenskapligt nätverk

Kontaktinformation

Huvudkoordinatorer:

Ledningsgrupp:

  • Måns Svensson, mans [dot] svensson [at] soclaw [dot] lu [dot] se
  • Elizabeth Martinell Barfoed, elizabeth [dot] martinell_barfoed [at] soch [dot] lu [dot] se
  • Mikael Sundström, mikael [dot] sundstrom [at] svet [dot] lu [dot] se
  • Roger Persson, roger [dot] persson [at] psy [dot] lu [dot] se
  • Carola Aili, carola [dot] aili [at] soc [dot] lu [dot] se 
  • Gabriella Scaramuzzino, gabriella [dot] scaramuzzino [at] soch [dot] lu [dot] se (ers)
  • Maria Hedlund, maria [dot] hedlund [at] svet [dot] lu [dot] se
  • Johan Alvehus, johan [dot] alvehus [at] ism [dot] lu [dot] se
  • Micol Mieli, micol [dot] mieli [at] ism [dot] lu [dot] se (ers) 

Suppleant:

Shai Mulinari, shai [dot] mulinari [at] soc [dot] lu [dot] se

Adjungerade:

 
 

Vill du delta?

Nätverket välkomnar forskare och lärare på samhällsvetenskapliga fakulteten och deras samarbetspartners.

Var och en deltar efter sin förmåga, intresse och tid. Du behöver inte vara expert på digitalteknik eller vilja bli det, men nyfiken på vad tekniken gör med människor, relaitoner, organisationer och samhället. Vill du sätta upp dig som medlem och komma med på sändlistan så du får information direkt om vår verksamhet samt få tillgång till gruppens LU-box mapp, så kontakta någon i ledningsgruppen.

 

Vill du vara med på en workshop?

På workshops och seminarier jobbar nätverket SamTech med frågor om digitalisering, artificiell intelligens, datamining, robotics och samhällsvetenskapliga frågor kring denna teknik.

Du behöver inte kunna något om tekniken specifikt för att delta. Du kan vara intresserad av att orientera dig eller vilja använda dina kompetenser på nya forskningsområden. Du som redan nu undervisar och/eller forskar med samhällsvetenskapliga eller beteendevetenskapliga perspektiv på digitaliseringen är också välkommen att vara med i nätverket.