Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

SamTechs historia

SamTech, ett vetenskapligt nätverk

SamTech startades i februari 2018 och i april genomfördes de första workshopsen och 4 maj 2018 hölls första ledningsgruppsmötet. Bakgrunden var ett initiativ från Carola Aili, docent i pedagogik med inriktning mot arbetslivet. Hon fick i sin forskning om kunskapsanvändning och kunskapsutveckling i arbetsdelningsprocesser, insikter om teknikens utmaningar och problem.

Alla de samhällsvetenskapliga frågor som teknikutveckling och teknikanvändning väcker måste universiteten ta ansvar för. Hon tog kontakt med Roger Persson, docent i psykologi, som forskat om trakasserier i arbetslivet, som också flyttat in i tekniken via internet samt om digital arbetsmiljö. Hon tog också kontakt med Ola Hall, docent i kulturgeografi, som arbetat med teknikberoende forskningsmetoder och undervisning i det digitala systemet Geographic Information System (GiS) och som också intresserat sig för wearebles – teknik man bär på sig och som samlar information, som kan användas i forskningssyfte och andra syften. Med hjälp av deras entusiasm och intresse initierades nätverket.

De sökte i sina nätverk och via mun-till-mun metoden efter personer, från olika institutioner som var beredda på ett ofinansierat arbete, i de fall de saknade tillgång till forsknings- och kompetensutvecklingstid, för arbete i en ledningsgrupp. Parallellt med att de genomförde tre workshops för att undersöka det allmänna intresset inom fakulteten fanns en dialog med dekanen, som uppmuntrade initiativet. Det visade sig att Roger Persson, ansvarig för höstens program, fått in så mycket intresse för att hålla workshops, seminarier etc att en del fått skjutas fram till våren 2019.