Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Bild på Hanna Sahlin av Kennet Ruona.

Hanna Sahlin

Doktorand

Bild på Hanna Sahlin av Kennet Ruona.

(O)trygghet i Göteborg? : Från kust till inland

Författare

  • Hanna Sahlin Lilja
  • Sebastian Lundmark
  • Frida Sandelin

Redaktör

  • Björn Rönnerstrand
  • Maria Solevid
  • Henrik Oscarsson

Summary, in Swedish

Vid tiden för Göteborgs 400-årsjubileum var ordet trygghet på många av göteborgarnas läppar. Göteborgs Stad hade sedan några år inlett ett tydligt fokus på att försöka öka invånarnas trygghet genom projekt som ”Trygg i Göteborg” och genom polisiära insatser för att minska den organiserade brottsligheten. Med tanke på sådana insatser tedde det sig kanske inte underligt att hela 15 procent av de svarande i SOM-undersökningen i Göteborg mellan åren 2018 och 2020 skrev ordet trygghet när de tillfrågades om vilket samhällsproblem eller fråga de tyckte var viktigast för Göteborg. I detta kapitel avhandlas ordet trygghet, dess etymologi (ursprung) och utvecklade betydelse under de senaste århundradena i Sverige. Vidare undersöks vilka faktorer som hänger samman med att känna sig trygg, dels i sitt bostadsområde och dels i staden Göteborg. Genom analyserna framkommer att Göteborgs områden är segregerade i var och vem som känner sig trygg. Personer som bor i områden där andelen med hög utbildning är stor och i områden med en hög andel utrikesfödd befolkning sticker ut som särskilt otrygga. Samtidigt visar analyserna att personer som bor i Göteborgs mer välbärgade områden ofta känner sig väldigt trygga i sitt bostadsområde men upplever staden Göteborg som en relativt otrygg plats.

Avdelning/ar

  • Sociologi

Publiceringsår

2021

Språk

Svenska

Sidor

131-153

Publikation/Tidskrift/Serie

Hög tid för Göteborg : SOM-undersökningens i Göteborg 2016-2020

Volym

Rapport 79

Dokumenttyp

Del av eller Kapitel i bok

Förlag

SOM-institutet, Göteborgs universitet

Ämne

  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
  • Other Social Sciences

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISBN: 978-91-89673-50-2