Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Arbetsmiljö & brandskydd

Arbetsmiljö

Enligt Arbetsmiljölagen skall förebyggande arbetsmiljöarbete bedrivas systematiskt och ingå som en naturlig del i all verksamhet vid institutionen. Arbetet omfattar fysiska, psykologiska och sociala förhållanden och skall leda till en god etisk och jämställd miljö på arbetsplatsen och i studiemiljön. Alla anställda, doktorander och studerande har rätt till en arbets- och studiemiljö där var och ens personliga integritet, kön, sexuella läggning, etnici­tet och funktionshinder respekteras.

Om du råkar ut för en incident som att du tex halkar på väg till jobbet eller är med om en olycka ska du anmäla detta. Mer information hittar till höger.

Brandskydd

I vår verksamhet bedriver vi ett aktiv brandskyddsarbete där alla är delaktiga och har möjlighet att påverka. Vi arbetar effektivt för att förebygga brand och för att minska konsekvenserna vid brandtillbud. Brandskyddsansvarig vid institutionen är prefekten. Har du frågor eller synpunkter kontakta prefekt eller skyddsombud.

Egenkontroll av brandskyddet görs årligen i maj månad.

Hjärt- och lungräddning, HLR

Nedan finns de personer som har genomgått utbildning i HLR:

Våning 1
Caroline Spannel Brnelic, rum 118A

Våning 2
Marie Persson, rum 230
David Wästerfors, rum 202 A

Våning 3
Tova Höjdestrand, rum 303
Chris Mathieu, rum 322 B

Våning 4
Tullia Jack, rum 439
Vesa Lepännen, rum 418

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Paradisgatan 5, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Hämtställe 31
Telefon: +46 46-222 00 00 (växel) +46 46-222 88 44, +46 46-222 88 13 (sociologi och socialantropologi) +46 46-222 87 38 (pedagogik)

Samhällsvetenskapliga fakulteten