Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Ekonomens uppgifter

 

Inköpsansvarig
Kontrollerar ramavtal och beställer enligt gällande avtal.

Ekonomi
Övergripande 

  • Är delaktig i institutionens verksamhetsplanering 
  • Ekonomisk planering och budgetering av helhet och delar 
  • Kalkylerar, beräknar och gör uppföljning av projekt och aktiviteter
  • Vidareförmedlar ekonomisk information inom institutionen
  • Ekonomisk återrapportering till bidragsgivare
  • Analys av löpande uppföljning och bokslut
  • Ansvarar för att följa upp den interna kontrollen
  • Lägger upp den ekonomiska strukturen
  • Handhar lånehantering och företagskort


Löpande bokföring

Huvudbok
Bokför och registrerar i redovisningsstysemets huvudbok.
Tar ut rapporter, utför utredningar samt gör avstämningar.

Inbetalningar
Skriver rekvisitioner. Diarieför kontrakt.
Bevakar och bokför inbetalningar (utredningskonto).
Hanterar transfereringar till interna och externa mottagare.
Gör vidarefördelningar av inkomster.

Kundfakturering
Bistår i arbetet med att ta fram underlag och kalkyler. 
Registrerar, skickar ut och bevakar fakturor (interna och externa)

Inventering
Sammanställer underlag för inventering och kontrollerar fysiska inventarier
jämfört med detta underlag. Bevakar avyttring av inventarier.

 

 

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Paradisgatan 5, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Hämtställe 31
Telefon: +46 46-222 00 00 (växel) +46 46-222 88 44, +46 46-222 88 13 (sociologi och socialantropologi) +46 46-222 87 38 (pedagogik)

Samhällsvetenskapliga fakulteten