Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Biträdande prefekt

Ansvar för forskning och internationalisering

Ledning av institutionen

 • Utgör samtalspartner för prefekt
 • Går in i prefekts ställe då denna är förhindrad

 

Forskning

 • Bevaka och följa utvecklingen inom olika forskningsområden och sprida forskningsrelaterade information vidare inom institutionen
 • Ha en övergripande bild av institutionens forskning, ansökningar, forskningssamarbete med andra institutioner, etcetera.
 • Ansvara för att institutionens forskningsprofil upprätthålls
 • Årligen anordna forskardagar för institutionens forskare och doktorander
 • Samordna och stödja forskarmiljöerna på institutionen
 • Ordförande i institutionens forskningsnämnd och ansvarar för nämndens arbete
 • Samordna webbinformation på institutionens hemsida om forskningen på institutionen

 

Internationalisering

 • Bevaka och följa internationalisering inom högre utbildning och sprida internationaliseringsrelaterade information vidare inom institutionen
 • Kartlägga institutionens internationella profil (internationell samarbete av olika forskare/lärare vid institutionen)
 • Ansvara för att institutionens internationella profil upprätthålls. Har delegerat ansvar att teckna avtal för institutionens räkning
 • Samordna internationaliseringsgruppen; sammankallande för möten av internationaliseringsgruppen; möte 2 ggr/termin
 • Leda det strategiska arbetet i internationaliseringsgruppen och fördela arbetsuppgifter inom gruppen angående ansökningar, kontaktresor, internationella avtal och så vidare
 • Följa upp fattade beslut
 • Samordna webbinformation om internationella angelägenheter

 

Sidansvarig:

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Paradisgatan 5, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Hämtställe 31
Telefon: +46 46-222 00 00 (växel) +46 46-222 88 44, +46 46-222 88 13 (sociologi och socialantropologi) +46 46-222 87 38 (pedagogik)

Samhällsvetenskapliga fakulteten