Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Institutionsstyrelsen

Institutionsstyrelsen beslutar om

 • Besluta om riktlinjer för institutionens verksamhet och resursanvändning
 • Följa upp verksamheten vid institutionen, analysera resultaten och se till att resurserna används effektivt
 • Besluta i frågor som överlämnats till styrelsen
   

Institutionsstyrelsen har delegerats att besluta om


Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

 • Antal utbildningsplatser på fristående kurs och program inom ramen för institutionens utbildningsuppdrag
 • Avvikelse från huvudregeln om platsgaranti till högre kurs
 • Kursplaner
 • Utseende av examinator
 • Kompletterande antagning till kurser
 • Anstånd från studiestart
 • Att ställa in kurs
 • Tillgodoräknande av tidigare studier i huvudområdet eller motsvarande vid andra lärosäten inom och utom landet
 • Kursplaner, kursplaneändringar och litteraturlistor fastställs av institutionsstyrelsen. Nya kurser inrättas av fakultetsstyrelsen. Utbildningsplaner fastställs av fakultetsstyrelsen.
   

Utbildning på forskarnivå

 • Inrättande av kurser
 • Fastställande av kursplaner, kursplaneändringar samt litteraturlistor
 • Om den högskolepedagogiska utbildningen ska ske i form av poängsatt del av utbildningen eller som del av doktorandens institutionstjänstgöring
 • Tillgodoräknande av tidigare utbildning eller yrkesverksamhet på forskarnivå
 • Antal ledamöter i betygsnämnden, tre eller fem
   
Sidansvarig:

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Paradisgatan 5, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Hämtställe 31
Telefon: +46 46-222 00 00 (växel) +46 46-222 88 44, +46 46-222 88 13 (sociologi och socialantropologi) +46 46-222 87 38 (pedagogik)

Samhällsvetenskapliga fakulteten